„ Procjena i tretman maloljetnika prilikom izvršenja sankcija“ u službi smanjenja maloljetničke delikvencije

U ateljeu „ Ismet Mujezinović“ u Tuzli bilježimo i jednu promociju.  Riječ je o knjizi „ Procjena  i tretman maloljetnika prilikom izvršenja sankcija“ koja je djelo  grupe autora.  Promociju su  podržali  JU Odgojni centar Tuzla, Edukacijsko- rehabilitacijskog  fakulteta i Biroa za ljudska prava . Više u video prilogu …..

Pročitajte...