Prodaja “Aide” zakazana za trinaesti oktobar ove godine

Nepokretna imovina Fabrike obuće „Aida“ ide na prodaju. Imovina je procjenjena na 4,2 miliona maraka. Stečajni upravnik je izjavio da ovaj iznos niti približno neće uspjeti pokriti sva dugovanja Aide. Usmeno javno nadmetanje održat će se uskoro.

Novinarka Maida Mustabašić
Snimatelj Mirsad Jusić

Sugovornik:
Muhamed Krajinović, stečajni upravnik Fabrike obuće „Aida“ Tuzla

 

Pročitajte...