Tuzla-Predstavljeni kriteriji za korištenje sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom FBiH

Prema podacima  Službe za zapošljavanje TK  741 ratni vojni invalid je nezaposlen, od toga je 237 sa procentom invalidnosti većim od 60%. Fond za za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom FBiH putemn javnog poziva dodjeljuje sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Očekuje se da bi za stimulisanje zapošljavanje Fond putem javnog poziva trebalo da dodjeli između 6,5 i 7 miliona maraka. O kriterijima razgovoralo se na konferenciji u Tuzli.

Pogledajte VIDEO, govore:

Fahrudin Hasanović, predsjednik Saveza RVI TK

Ahmet Baljić, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom FBiH

Miralem Softić, Služba za zapošljavanje TK

Fahrudin Skopljak, ministar za boračka pitanja TK

Salko Bukvarević, ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata

 

Pročitajte...