prof.dr. Kadrija Hodžić novi mandatar Vlade TK

Za novog mandatara Vlade TK danas je imenovan prof.dr. Kadrija Hodžić. Novoimenovani premijer je u prioritete, između ostalog, svrstao transparentnost rada kantonalne vlade ali i unapredjenje zdravstva i privrede. Od danas teče i rok od deset dana za imenovanje ministara u Vladi TK, kao i predstavljanje programa njenog rada u novom mandatu…Prof.dr. Kadrija Hodžić na mjesto mandatara Vlade TK došao je kao redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u kojoj je i rođen 1958.godine. Između ostalog, član je Ekonomskog odbora Akademije nauka i umjetnosti BiH, bivši dekan Ekonomskog fakulteta u Tuzli, sa međunarodnim iskustvima sticanim na više svjetskih instituta. Glavni je urednik jednog i član uređivačkih odbora nekoliko domaćih i inostranih naučnih časopisa… Kao mandatar najvažnijim smatra izbor koncepcije koji će unijeti promjene u Tuzlanskom kantonu. Ističe transparentnost u radu Vlade kao i potporu zdravstvu i privredi te jačanju prihodovne strane budžeta. Od danas, kako je rečeno prilikom ceremonije, teče rok od deset dana za formiranje nove Vlade TK i predstavljanje novog programa njenog rada. Sutra se očekuje prvi od niza sastanaka koji će voditi u ovom pravcu. Na pitanje šta je bio njegov motiv da prihvati funkciju kantonalnog premijera prof.dr.Kadrija Hodžić je odgovorio da je vrijeme za realizaciju znanja, saradnje i otvorenosti kao i izbora dobrih ljudi, mobilisanje njegovog i znanja ljudi za koje zna da znaju šta je najbolje za najmnogoljudniji kanton u FBIH.

 

 

Pročitajte...