Usvajanjem Budžeta TK omogućeno nesmetano ekonomsko funkcionisanje TK

Skupština Tuzlanskog kantona prošle je sedmice jednoglasno prihvatila Budžet Tuzlanskog kantona za ovu godinu, u iznosu od oko 433 miliona KM. Od toga se oko 220 miliona KM odnosi na prihode od indirektnih poreza, a 43 miliona na porez na dohodak. 45 miliona KM odnosi se na porez na dobit. Iz Ministarstva finansija napominju da se nadaju da će se prihodi od indirektnih poreza, koji su bili u padu prošle godine ostavariti tokom ove godine.

Usvajanjem Budžeta TK na sjednici Skupštine TK stvoreni su uslovi za nesmetano ekonomsko funkcionisanje TK.

– U Budžetu su planirani svi rashodi i izdaci utvrđeni zakonima i drugim važećeim propisima za sve budžetske korisnike, kao i one koji primaju druge prinadležnosti iz Budžeta TK. Mi se nadamo da će što prije biti imenovana Vlada i da se krene i sa programima iz sredstava koja su planirana u Budžetu, kaže Merima Hajdarević, sekretar Ministartsva finansija TK.

Budžet Tuzlanskog kantona za ovu godinu iznosi oko 433 miliona KM. Od toga se oko 220 miliona KM odnosi na prihode od indirektnih poreza, a 43 miliona na porez na dohodak i 45 miliona KM odnosi se na porez na dobit.

– Nadamo se da će se prihodi od indirektvih poreza koji su bili u padu u toku 2020. godine zbog poznatih uzroka ostavriti ove godine. Kroz Budžet TK za 2021. godinu planiran je i transfer od Međunarodnog monetarnog fonda sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine, koji je po svojoj naravi nepovratan – dodaje hajdarević.

Kada su u pitanju kapitalni transferi u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu planirani su u iznosu većem od 20 miliona KM, oko 40 miliona KM bit će uloženo u oblast socijalne zaštite, dok će u resor boračko-invalidske zaštite biti uloženo oko 17 miliona KM, s tim da će biti isplaćivana i egistencijalna naknada za borce mlađe od 57 godina. Ove godine će privrednici na raspolaganju imati 60 miliona KM, beskamatnih kreditnih sredstava. U decembru prošle godine uplaćen je i transfer UNDP-u za Programa ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, gdje se očekuje na niz javnih objekata koji su u vlasništvu TK implementacija mjera energetske efikasnosti.