Kemal Kozarić: Politička klima u BiH komplikovana, administracija i javna potrošnja ometaju investicije

Prekomjerna javna potrošnja u zemlji, komplicirana administracija, uz nestabilno političko stanje nisu u funkciji privlačenja stranih investitora – mišljenja je prof.dr. Kemal Kozarić  – aktuelni dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i bivši guverner Centralne banke BiH. Dodaje da zadržati mlade možemo jedino otvaranjem novih radnih mjesta u sinergiji ekonomske teorije i realnog sektora.

Pročitajte...