Za efikasnu brobu protiv korupcije nužno je sinergijsko djelovanje agencija za provodjenje zakona i tužilaštava

Za efikasnu brobu protiv korupcije nužno je sinergijsko djelovanje agencija za provodjenje zakona i tužilaštava. U Tuzlanskom kantonu su, na osnovu državne strategije za borbu protiv korupcije, sačinjeni potrebni akcioni planovi.

Pročitajte...