Profesori i studenti Pravnog fakulteta posjetili Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli

U povodu Međunarodnog dana djeteta, profesori i studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli posjetili su Dom za djecu bez roditeljskog staranja.Dobrovoljnim prilozima za djecu bez roditeljskog staranja prikupili su oko 300 KM i za taj novac kupili hranu i druge potrepštine.Uručili su donaciju i družili se sa djecom.„Oni trebaju imati garantovana ljudska prava kao i mi koji imamo roditelje da nam kupuju sve što nam je potrebno. Također, motivisalo nas je to što na fakultetu imamo kolege koji potiču iz ovakvih domova”, rekla je Adisa Atiković, studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli Izudin Hasanović je rekao da bez obzira što su 192 države potpisnice Konvencije o pravima djeteta, provedba je selektivna, a dječija prava su ugrožena u cijelom svijetu.„ Milioni djece su bez smještaja i neuhranjeni.Svi ljudi različitim aktivnostima mogu doprinijeti ostvarivanju ljudskih prava, pravde i dječijeg dostajanstva“, rekao je Hasanović.Druženje se nastavilo uz razgovor, recitacije i igre. U kulturno-umjetničkom programu sudjelovali su članovi Kulturno-umjetničkog društva „Rudar“ Lukavac, Vijeće mladih „Bremen“ i studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Pročitajte...