Promocija knjige akademika Omera Ibrahimagića

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u organizaciji Pravnog fakulteta i izdavačke kuće ”Manos” Gračanica, promovirana je knjiga ”Politika secesije bosanskih Srba” autora akademika prof. dr. Omera Ibrahimagića. Riječ je o dvojezičnom izdanju koje sadržava obimnu hašku dokumentaciju stvaranja para i kvazi država. O knjizi i njenom značaju su govorili profesori: Izudin Hasanović, Zlatan Begić, Dženeta Omerdić, Sead Selimović i Omer Hamzić.
Kako navodi jedan od promotora, ”Politika secesije bosanskih Srba” je svojevrsna analiza dokumenata koje je donijela srpska republika BiH-a, tada paradržava. Autor knjige, akademik prof. dr. Omer Ibrahimagić analizira sedamdesetak dokumenata za potrebe Haškog tribunala. Obavezao se da to neće objaviti dok ne budu izrečene prvostepene presude Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću.
Objavljeno štivo još je jedan od dokaza da je na Bosnu i Hercegovinu izvršena klasična agresija njezinih susjeda, navodi jedan od promotora. Djelo je to koje je istovremeno važno i sa aspekta pravne nauke. Knjiga ”Politika secesije bosanskih Srba” pisana je i objavljena kao dvojezično izdanje.

 

Pročitajte...