U ovoj godini izdvojeno 710 hiljada KM za volonterski staž 490 mladih ljudi

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva, na području TK tokom ove zime. Prema ovoj informaciji, koja je sublimacija informacija prikupljenih od institucija nadležnih za održavanje svake od kategorija putnih pravaca, pripremljenost i način organizacije za zimsko održavanje puteva, koji su u nadležnosti lokalnih zajednica različiti su, od općine do općine, ali se da zaključiti da su poduzete potrebne mjere da se najvažniji poslovi, u pogledu zimskog održavanja puteva, obave što efikasnije.
U slučaju izuzetno obilnih snježnih padavina, kada redovne snage nisu u mogućnosti održavati normalnu prohodnost lokalnih puteva, gradskih ulica, regionalnih i magistralnih puteva i kada prijeti opasnost od ozbiljnog ugrožavanja normalnog odvijanja saobraćaja, kao i ugrožavanja normalnog rada institucija od značaja za život i rad građana, na ugroženom području se, u skladu sa zakonskom procedurom, proglašava stanje prirodne nepogode uzrokovane snježnim padavinama, pojašnjavaju iz Kantonalne uprava za civilnu zaštitu. Prema Informaciji o angažiranju osoba sa visokom stručnom spremom u cilju odrađivanja pripravničkog staža i stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, u Tuzlanskom kantona je tokom ove godine tu mogućnost imalo 490 osoba, a za što je izdvojeno blizu 710 hiljada KM. Drugim, Programom zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u ovoj godini je posao dobilo 6 osoba. U nastavku sjednice je data saglasnost za socijalno zbrinjavanje 62 radnika TTU Tuzla, Rudar invest Banovići, Fortuna Gračanica, Remontmontaža Tuzla i IRM Company Tuzla, za što je iz Budžeta izdvojeno skoro 156 hiljada KM. Dodijeljene su koncesije za zahvatanje podzemne vode na lokalitetu ”Domažić” u općini Gradačac, te Kristal vode u općini Živinice. Obnovljen je i ugovor za korištenje vode u jezeru Sniježnica. Također su dodijeljene koncesije za eksploataciju lignita na ležištima Sjeverna i Južna sinklinala. Kako je to i nedavno najavljeno, Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o grupama poslova i zadataka, uvjetima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja.
Vlada je, uz ostalo, prihvatila i tekstove aneksa sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća radnika u osnovnim i srednjim školama između Vlade Tuzlanskog kantona i samostalnih sindikata radnika osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja u Tuzlanskom kantonu, te odobrila 24.000 KM Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine na ime sufinansiranja učešća predstavnika Tuzlanskog kantona. Riječ je o sufinansiranju redovnih aktivnosti dva akademika i troje dopisnih članova.

 

Pročitajte...