Promotivni skup NBL za regiju Tuzla

U Tuzli je sinoć održan promotivni skup Nezavisne bosanskohercegovačke liste, na kojem su predstavljeni kandidati iz Tuzlanskog kantona za sve nivoe vlasti u BiH. Osnovni programski ciljevi NBL-a zasnivaju se na osnaživanju BiH, te učvršćivanju nezavisnoti i suverenosti BiH. Razvijanje prosperitetne tržišne ekonomije, uz punu zaštitu vlasničkih prava i jedinstvenog ekonomskog prostora i zaštite državnih resursa. Cilj je i razvijati i snažiti interakciju privatnog i javnog područja u ekonomičnom iskorištavanju bosanskohercegovačkih resursa.
Anto Marković, nosilac liste za Skupštinu TK, istaknuo je da je NBL jedina građanska opciju u BiH, koja će se zalagati za depolitizaciju javnih preduzeća.
Doktorica Vahida Fazlić, potpredsjednica stranke i kandidatkinja za Skupštinu Tuzlanskog kantona istaknula je da je NBL alternativa, koja je nastala kao plod negodovanja na cjelokupnu političku situaciju u BiH.
Na skupu su, između ostalih, govorili i Sead Džafić, potpredsjednik NBL-a, Hamdija Numanović i Mehmed Sabirović.
Predsjednik NBL-a BiH Ibrahim Hadžibajrić, poručio je da ova stranka želi novu političku viziju sretne budućnosti bosanskohercegovačkih ljudi i pošten rad za njih.