Prva Tuzlanska slavna brigada obilježila dvadesetšest godina od formiranja

Prva Tuzlanska slavna brigada obilježila je danas dvadesetšest godina od formiranja. Na poziv legitimnih organa vlasti 16.maja 1992. godine na Paša Bunaru se okupilo oko 1.500 dobrovoljaca spremnih da stanu odbranu Republike BiH. Tuzlanske jedinice su sačuvale najveću slobodnu teritoriju i stvorile uslov za prihvat prognanog i raseljenog stanovništva.

Pročitajte...