PSBiH: Danas dvije sjednice Predstavničkog doma koje su odgođene 15. novembra

SARAJEVO, 29. novembra (FENA) – U nastavku sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je zakazana za danas, poslanici bi trebali raspravljati o Informaciji o vrsti, broju, intenzitetu i troškovima posjeta ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnatka drugim državama.

Inicijativu za razmatranje te informacije pokrenuo je poslanik Saveza za bolju budućnost (SBB) BiH Damir Arnaut, ali su i ranije poslanici i delegati PSBiH problematizirali to pitanje.

Jedna od tačaka dnevnog reda je i poslanička inicijativa Denisa Bećirovića (Socijaldemokratska partija – SDP) kojom se traži od Vijeće ministara BiH izvještaj o napretku BiH u procesu priključenja NATO-u s prijedlogom konkretnih mjera za dinamiziranje tih aktivnosti.

Poslanici bi trebali razmatrati i Deklaraciju o kriterijima za definiranje trase budućeg autoputa između Beograda i Sarajeva, koju je predložio dopredsjedavajući Doma Mladen Bosić (Srpska demokratska stranka – SDS), a koja predviđa da ruta ide Sarajevo-Žepče-Tuzla-Brčko-Bijeljina-Beograd.

Nakon okončanja te sjednice, trebala bi uslijediti nova na kojoj je predviđeno razmatranje izmjena Izbornog zakona BiH, a Dom naroda, koji je ranije podržao ta rješenja, zatražio je da se zakon razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

Kako navode predlagači izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, predloženim rješenjima se regulira izbor članova Predsjedništva BiH, implementira Odluka Ustavnog suda BiH, to jest izbor delegata u Domu naroda Federacije BiH te Odluka Ustavnog suda BiH koja se tiče izbora u Gradu Mostaru.

– Razlozi za donošenje ovog zakona ogledaju se u provođenju Odluke Ustavnog suda BiH od 1. decembra 2016. godine, kao i zadovoljavanje općeg principa demokratije da jedan narod drugom narodu ne bira predstavnike – stoji u obrazloženju.

Također, poslanici Nezavisnog bloka (Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović) predložili su izmjene Izbornog zakona, a cilj tog prijedloga je, kažu, osigurati da volja glasača bude poštovana, svodeći mogućnosti za malverzacije na minimum.

Na dnevnom redu nove sjednice još su i dva prijedloga o izmjenama Zakona o platama, od kojih se jedan odnosi na osiguranje prava na policijski dodatak, a drugi se tiče uvođenja naknada za sudije, tužioce i određene kategorije stručnog osoblja u pravosudnim institucijama BiH.

Poslanici će biti upoznati i s Informacijom o rezultatima usklađivanja cijena i usluga i tehničkom kvalitetu usluga mobilne telefonije u BiH s cijenama u regionu i Evropi koju je pripremila Regulatorna agencija za komunikacije BiH.

Ove sjednice trebale su biti održane 15. novembra, ali su otkazane jer kako je tada obrazloženo nije bilo kvoruma za odlučivanje o tačkama dnevnog reda sjednice.

(RTVTK/FENA) J.Č.

Pročitajte...