PSBiH – Komisija usvojila Izvještaj o pitanjima provođenja Kodeksa ponašanja

Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojila je Izvještaj o pitanjima provođenja Kodeksa ponašanja poslanika i delegata za 2020. godinu.

Članovi Zajedničke komisije prihvatili su rang listu i potvrdili Prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina BiH.

Postupajući po usvojenom zaključku sa sjednica Predstavničkog doma i Doma naroda PSBiH, kojim se od Vijeća ministara BiH traži da izradi i dostavi PSBiH polugodišnju informaciju o stanju u oblasti migracija, Zajednička komisija nije razmatrala Informaciju Ministarstva sigurnosti BiH o stanju u oblasti migracija u BiH koja se odnosi na mart 2021. godine.

Zajednička komisija za ljudska prava BiH oglasila se nenadležnom da razmatra predstavke uvrštene na dnevni red današnje sjednice – saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.