PU F BiH-Naplaćeno preko 4 milijarde i 820 miliona maraka javnih prihoda

Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH prošle godine naplaćeno je preko 4 milijarde i 820 miliona maraka javnih prihoda. Najveći rast imali su prihodi od poreza na dobit i poreza na dohodak. Nakon Sarajavskog, najveće učešće u naplati javnih prihoda ima Tuzlanski kanton. Što se tiče očekivanog učešće prihoda od poreza na dobit i poreza na dohodak u 2018.godini u Budžetu TK su planirani u skladu sa projekcijama Federalnog ministarstva finansija. Ove godine se ne očekuje stupanje na snagu novog Zakona o porezu na dohodak, koji podrazumijeva utvrđivanje neoporezivog dijela plaće u iznosu do 700 maraka, tako da prihodi po tom osnovu u budžetima kantona neće biti ni umanjeni, na što je tokom 2017.godine često upozoravano iz Tuzlanskog kantona.

 

Pročitajte...