PUFBiH: U Federaciji BiH zaposleno 525.350 osoba

Porezna uprava FBiH je saopćila da je broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika 19. jula ove godine iznosio 525.350. Taj broj je manji je za 1.502 u odnosu na podatak od 12. jula ove godine kada je broj zaposlenih iznosio 526.852.