Za projekte u oblasti turizma osigurana dva miliona KM

U okviru projekta Evropske unije i Vlade Njemačke EU4BusinessRecovery za pomoć poduzetnicima u borbi protiv posljedica izazvanih koronavirusom objavljen je javni poziv za prijavu projekata u oblasti turizma za šta su osigurana dva miliona KM.
Na poziv do 20. augusta, kako je kazao menadžer projekta Nils Wetzel, mogu aplicirati partnerstva koja uključuju do tri partnera, koja će dalje raspodijeliti sredstva krajnjim korisnicima privatnim preduzećima i destinacijama.
“Visina mogućih odobrenih sredstava je 300.000 KM. Trajanje predloženog projekta ne može biti duže od 12 mjeseci. Potreban vlastiti doprinos podnositelja zahtjeva je između 20 i 80 posto od ukupnih prihvatljivih troškova predloženog projekta”, kazao je Wetzel.
Fond od dva miliona KM bespovratnih sredstava i tehničke podrške unutar projekta dostupan je za mjere oporavka turizma, koje se fokusiraju na aktivnosti poput razvoja strategije upravljanja destinacijama, pristupa novim tržištima za poduzetnike u turizmu, razvoja brenda, te razvoja akcionih planova održivog turizma.