Rad Tima za sprečavanje korupcije na području TK

Vlada TK je u septembru prošle godine prihvatila Program borbe protiv korupcije za period 2016.-2019.godina. Tada je osnovan i Tim za sprečavanje korupcije na području TK. Na ovaj način trebalo bi da se ojača institucionalni okvir za provođenje ovog programa, odnosno, efikasniju prevenciju, te otkrivanje i sankcionisanje počinilaca koruptivnih djela.

 

Pročitajte...