Radionica OSCE -a: Akcioni plan za zbrinjavanje Roma u općini Lukavac

Izrada akcionog plana za rješavanje problema Roma u općini Lukavac bilo je tema radionice koju je organizirala misija OSCE -a u BiH za predstavnike općinske administracije i javnih ustanova, romskih nevladinih organizacija te Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Cilj je inicirati proces konsultacija sa predstavnicima šire društvene zajednice radi prikupljanja informacija potrebnih za izradu Izrada akcionog plana za rješavanje problema Roma u općini Lukavac

Pročitajte...