Radnici tuzlanskog “Komunalca” u akciji: Orezivanje grana na stablima

U redovne aktivnosti preduzeća „Komunalac“ Tuzla svrstava se i orezivanje stabala koje se vrši i u ovim danima uprkos hladnoći. Kako su problem visoka stabla potrebno je obezbijediti adekvatnu mehanizaciju pa je u toku izbor za najpovoljnijeg ponuđaća za najam krana za ove namjene.

 

Pročitajte...