Smijenjena Vlada TK. Za smjenu glasalo 20 zastupnika, 3 su bila protiv, a 11 ostalo uzdržano.

Da u Skupštini TK ima 20 ruku za smjenu Vlade TK znalo se još jutros, dok se odvijala rasprava o dnevnom redu današnje sjednice hitnog karaktera. Do 17 i 30 minuta nije bilo izjašnjenja o prvoj tački dnevnog reda, a koja se odnosi na smjenu Vlade TK. Evo rezimea prvih osam sati današnjeg skupštinskog zasjedanja.
Prvih osam sati 47. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona hitnog karaktera proteklo je u usaglašavanju dnevnog reda i raspravi o prvoj tački, a koja se odnosi na Prijedlog odluke o smjeni Vlade TK. Inicirana je od 15 zastupnika koji su stavili svoj potpis. Inicijativa za smjenu Vlade, uz ostalo je obrazložena citiram, nedostatkom ili poptunim prestankom koordinacije premijera sa zastupnicima Skupštine Tuzlanskog kantona, te stavom da niti jedna osoba ne smije biti prepreka daljem razvoju Tuzlanskog kantona. Iz dosadašnjeg Kluba SDA samo tri zastupnika su bila protiv Inicijative odnosno zalagali su se za ostanak Vlade u sastavu kakva je bila do ove skupštinske sjednice. Iako nisu stavili svoje potpise na nju, podršku Inicijativi objavio je Klub SBB-a.
SDP će ostati uzdržan. Objavio je ovo predsjednik Kluba, Dževad Hadžić na vanrednoj press konferenciji Kluba, održanoj u jednoj od skupštinskih pauza. Sudeći po diskusijama, slično je najavio i Klub Stranke za BiH.
U jednom od obraćanja tokom rasprave o smjeni Vlade TK, premijer Bego Gutić zvanično je najavio da će zatražiti ocjenu ustavnosti postupka smjene Vlade. Mišljenja je da je postupak suprotan Ustavima Federacije, TK i Poslovniku o radu Skupštine. Sjednicu hitnog karaktera je moguće sazvati u slučaju vanredne situacije, prijetnje nacionalnoj sigurnosti ili stanja prirodne nesreće, kazao je i zastupnik Midhat Čaušević koji je na samom početku sjednice obavijestio Skupštinu, da je dosadašnji šef Kluba Mirza Omerdić, isključen iz stranke i smijenjen s pozicije šefa Kluba na koju je on postavljen. Inače, smjena Vlade TK nije jedina tačka 47. sjednice hitnog karaktera. Na prijedlog zastupnika Asmira Hasića iz Stranke za BiH, uvrštene su još dvije tačke. Prva se odnosi na problem zagađenosti zraka u Tuzlanskom kantonu, a druga na pitanje odlaska mladih i uopće stanovništva Tuzlanskog kantona iz Bosne i Hercegovine.

 

Pročitajte...