Raspisan javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja

Grad Tuzla raspisao je javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja. Za ovu namjenu izdvojeno je 360 hiljada KM.  Javni poziv je otvoren  do 19. juna, a svi podnosioci zahtjeva moraju imat validan  dokaz o prijavljenom prebivalištu na adresi objekta.

Autor: Dino Dropić

Budžetom Grada Tuzla obezbijeđena su sredstva za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i stambeno-poslovnim objektima za 2020. godinu. Za ovu namjenu izdvojena je veća suma novca, koja će biti podijeljena na četiri različite mjere smanjenja zagađenja.

“On ukupno iznosi oko 360 hiljada KM. U skladu sa odlukom Gradskog vijeća da postoje četiri različite mjere smanjenja zagađenja, toplotne pumpe, utopljavanje, peći na pelet i kompaktne toplinske postanice u jednakim iznosima će se u okviru ukupnog budžeta koristiti sredstva. Bitno je istaći da je javni poziv u skladu sa odlukom Gradskog vijeća u skladu sa dosadašnjom praksom otvoren ukupnop 15 dana od dana njegove objave, odnosno zaključno sa 19.6.2020. godine”, rekao je Amir Razić šef Odjeljenja za komunalne i normativno-pravne poslove Tuzla.

Učešće u pozivu mogu ostvariti svi vlasnici objekata koji imaju prijavljenu adresu prebivališta, ali i dokaz o vlasništvu nad  prijavljenim objektom.

 “ U skladu sa ranijom praksom, također predmet javnog poziva su toplotne pumpe i utopljavanje objekata u kojima se vrši nabavka i ugradnja toplotnih pumpi. Što se tiče prava na učešće u javnom pozivu. Učešće mogu ostvariti vlasnici odnosno posjednici objekata koji su predmet prijave ili eventualno u slučaju nekog razloga zainteresovani građani nisu vlasnici objekta, pravo učešća u javnim pozivima mogu ostvariti uz pismenu saglasnot vlasnika odnosno posjednika i naravno uz osiguranje konkretnog dokaza da ta osoba zaista jeste vlasnik odnosno posjednik tog objekta”, istakao je Razić.

U prethodnih 5 javnih poziva za smanjenje aerozagađenja, u preko 20 objekata implementirane su tražene mjere koje se odnose na smanjenje aerozagađenja.  Radovi na 25 objekata još uvijek su u toku, a očekuje se da će  biti gotovi u naredna 2 mjeseca.