Oglas za nastavak obrazovanja na četvrtoj godini studija visoke škole za finansije FINra

Na osnovu člana 138. stav (6) Statuta, Senat Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla objavljuje:

 OGLAS

ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA

NA  VISOKOJ ŠKOLI FINra TUZLA NA IV GODINI

U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI 

 I

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla će u akademskoj 2020/21. godini vršiti upis studenata na IV godinu dodiplomskog studija (240 ECTS bodova).

Akreditovani studijski program „Finansije i računovodstvo“ obuhvata i novi smjer koji je u postupku licenciranja „Informacione tehnologije u finansijama i računovodstvu“.

II

Pravo upisa na IV godinu studija i nastavak obrazovanja na Visokoj školi FINra imaju osobe koje su okončale obrazovanje na drugoj visokoškolskoj ustanovi, koja je matična za istu naučnu oblasti kao i Visoka škola FINra, u trajanju od tri godine i ostvarila 180 ECTS bodova.

III

Prijave na poziv za dostavljanje dokumentacije za upis studenata na IV godinu studija na Visokoj školi FINra će se primati do 30.08.2020. godine.

IV

Uz prijavu za upis na IV godinu studija i nastavak obrazovanja na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla prilažu se (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji) sljedeća dokumenta:

  • Diploma o završenom studiju (diploma stečena na visokoškolskoj ustanovi sa ostvarenih 180 ECTS kredita),
  • Uvjerenje o položenim ispitima,
  • Dodatak diplomi i
  • Nastavni plan i program sa silabusima predmeta.

V

Prijava za nastavak obrazovanja na IV godini može se podnijeti putem online obrasca na www.finra.ba, a odgovarajuću dokumentaciju kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte Studentskoj službi Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče br. 9.

Za više informacija kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi FINra ili putem telefona +38735/310-390 i +38735/310-391, te putem e-maila: finra.studentskasluzba@gmail.com, info@finra.ba, studentskasluzba@finra.ba, kao i putem web stranice www.finra.ba.