Rast svjetskih tržišta kapitala i BiH?

S obzirom da su tržišta kapitala osjetljiva i da reagiraju na sve nove informacije, bile one pozitivne ili negativne, direktno su vezane za kretanje vrijednosnih papira na  tržištima. Tako je od pojave vakcina protiv Covida 19 primjećen  rast svjetskih tržišta,  odnsono tržišta kapitala zbog očekivanih državnih subvencija.  Opširnije o tome što ovakva kretanja u svijetu ekonomije znače za BiH ali i naš kanton te u kojem smjeru treba dalje ići kako bi se smanjile posljedice izazvane koronavirusom pojasnio nam je prof Damir Bećirović.

Pročitajte...