Urgenciju Udruženja poslodavaca BiH podržavaju i privrednici TK

Udruženje poslodavaca Federacije BiH uputilo je urgenciju kriznim štabovima Federalnog ministarstva zdravstva za hitnu izmjenu ili jasno tumačenje naredbi koje se odnose na mjere donesene s ciljem sprečavanja širenja virusa korona. S tim u vezi traže i izmjene spornih odredaba u naredbama Federalnog i kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva.

Najveće posljedice i gubitke zbog korona virusa bilježe ugostiteljska i turistička djelatnost. Problem je izreženiji jer sa svakim novim odredbama, ovo su djelatnosti koje su prve na udaru Kriznih štabova. Skraćuju im radno vrijeme, ograničavaju broj gostiju…

– Situacija u kojoj se nalazi ugostiteljstvo, turizam, čak dobrim dijelom i trgoviina je teško ili katastrofalno, tako da je neuporedivo sa periodom prije nastanka korone, ali nažalost stanje se i dalje pogoršava – kaže Kasim Selimović, predsjednik Odbora Udruženja za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam TK.

Kasim Selimović nedavno je investirao i u kupovinu Muške vode u Kladnju. Trenutno ulaže u adaptaciju hotela i ostalih sadržaja koji će biti primamljivi za posjetitelje. Kaže da danas sa velikim strahom gleda na taj poslovni poduhvat.

– Bila je perspektivna i za mene ostaje i dalje, međutim situacija u kojoj smo se našli je u dobroj mjeri promjenila mogućnosti i perspektivu te destinacije. Postalo je vrlo otežano raditi i graditi nove uslove kada je riječ o turističkoj destinaciji – ističe Selimović.

Zbog toga je i Udruženje poslodavaca Federacije BiH BiH uputilo urgenciju kriznim štabovima za hitnu izmjenu ili jasno tumačenje naredbi koje se odnose na mjere donesene s ciljem sprečavanja širenja virusa korona. Stava su da se naredbama koriste pojmovi koji nemaju uporište u zakonskoj regulativi, što otvara pitanje na koga se zapravo odnose. Tako nije jasno definisano šta je “okupljanje osoba” i šta znači “zatvoreni prostor”. Ovu urgenciju podržava i Odbor Udruženja za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam TK.

– Od samog početka nastanka korone organi koji sprovode te zakone, svako je to radio na svoju ruku i na svoj način kako je ko tumačio taj zakon. Tako da je to u velikoj mjeri nanijelo štetu FBiH, odnosno privredi BiH – dodaje Selimović.

Iz Udruženja poslodavaca su napomenuli da podržavaju pridržavanje svih naredbi. Ističu da cilj urgencije nije pronalaženje načina da se izbjegava njihova primjena već žele kvalitetne propise koje će imati pozitivan efekat, te smanjiti štete privrednicima. Dodatnim pojašnjenjima te insistiranju da se i naredbe svedu u okvire važeće zakonske legislative podržavaju i ugostitelji, hotelijeri i turistički djelatnici TK koji već mjesecima zbrajuju štete. Neke procjene Federalnog ministarstva okoliša i turizma govore da turizam u Federaciji BiH, svakog dana zbog pandemije koronavirusa gubi oko milion konvertibilnih maraka.