”Razvoj romske zajednice TK 2016/2017. godine”

Nevladina organizacija ”Sa E Roma” u Tuzli će danas održati okrugli sto pod nazivom ”Razvoj romske zajednice TK 2016/2017. godina”. Na skupu će biti predstavljen Izvještaj o projektu provedenom u devet osnovnih škola i pet općina u Tuzlanskom kantonu, zatim Analize saradnje škola, nevladinog sketora, općina odnosno grada i Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Predviđeno je razmatranje utjecaja Romskog edukativnog fonda na kvalitet obrazovanja Roma u Tuzlanskom kantonu, kao i mogućnosti unaprjeđenja položaja učenika Roma u budućnosti.

Pročitajte...