Razvojna banka i Federalno ministarstvo poljoprivrede osigurali sredstva za podršku poljoprivrednicima

Kako bi se poljoprivrednicima bila pružena adekvatna finansijska podrška Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacija i Razvojna banka su, tokom prošle godine, za investicijska ulaganja, osigurali 9 miliona maraka. Od toga su 3 miliona sredstva Ministarstva i 6 miliona Razvojne banke. U Razvojnoj banci napominju da je izražen interes poljoprivrednika te da će ovakav vid saradnje biti nastavljen i u 2021.godini.