TV RASPORED

0
14492

PONEDJELJAK, 18.11.2010:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.15 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Dobro jutro TK, jutarnji program

09.30 – Sto čuda svijeta, strani dokumentarni program

09.45 -Bijela robinja, serijski program (r)

10.30 – Rondo Shop

10.45 – Dječiji program

11.15 – Tada i sada, dokumentarni program (r)

12.00 – Vijesti

12.05 – Hod vijekova, dokumentarni program

12.30 – Naša snaga, informativni program

13.00 – Rondo Shop

13.15 – Dječiji program

14.00 – Vijesti

14.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program

14.45 – Rondo Shop

15.00 – Rez, serijski program

15.30 – Rondo Shop

—      – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

—      – Epp

16.30 – Sport 7, sportski program

17.00 – Dnevni magazin, otvoreni program

17.45 – Sto čuda svijeta, strani dokumentarni program

18.00 – Bijela robinja, serijski program

18.45 – Crtani film

18.50 – Naša mala kuhinja

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji program

20.00 – Svjetla pozornice, zabavno-muzički program

—       – Vremenska prognoza

—       – Epp

21.00 – Borimo se do kraja, film  (12+)

22.30 – Alo  Alo, humoristička serija

23.00 – Petak,  film  (12+)

00.30 – Dnevnik 2, informativni program (r)

01.00 – Glas Amerike, informativni program

01.30 – Bijela robinja, serijski program (r)

02.15 – Dnevni magazin, kulturno-zabavni program (r)

03.00 – Sport 7, sportski program (r)

03.30 – Svjetla pozornice, zabavno-muzički program (r)

04.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

04.45 – Rez, serijski program (r)

05.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program (r)

06.00 – Pregled  programa za utorak

 

UTORAK, 19.11.2019:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.15 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Dobro jutro TK, jutarnji program

09.30 – Sto čuda svijeta, strani dokumentarni program

09.45 – Bijela robinja, serijski program (r)

10.30 – Rondo Shop

10.45 – Dječiji program

11.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

12.00 – Vijesti

12.05 – Hod vijekova, dokumentarni program

12.30 – Sport 7, sportski  program (r)

13.00 – Rondo Shop

13.15 – Dječiji program

14.00 – Vijesti

14.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program

14.45 – Rondo Shop

15.00 – Rez, serijski program

15.30 – Rondo Shop

—      – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

—      – Epp

16.30 – Putokaz, obrazovni  program

17.00 – Dnevni magazin, otvoreni  program

17.45 – U službi zdravlja

18.00 – Bijela robinja, serijski program

18.45 – Crtani film

18.50 – Naša mala kuhinja

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji  program

20.00 – Aktuelno, informativni  program

—       – Vremenska prognoza

—       – Epp

21.00 – Tajna moje kćerke, film (12+)

22.30 – Mućke, humoristička serija

23.00 – Ubistvo je umjetnost, film  (12+)

00.30 – Dnevnik 2, informativni program (r)

01.00 – Glas Amerike, informativni program

01.30 – Bijela robinja, serijski program (r)

02.15 – Dnevni magazin, kulturno-zabavni program (r)

03.00 – Putokaz, sportski program (r)

03.30 – Aktuelno, informativni program (r)

04.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

04.45 – Rez, serijski program (r)

05.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program (r)

06.00 – Pregled  programa za srijedu

 

SRIJEDA, 20.11.2019:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.15 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Dobro jutro TK, jutarnji program

09.30 – Dto čuda svijeta, strani dokumentarni program

09.45 – Bijela robinja, serijski program (r)

10.30 – Rondo Shop

10.45 – Dječiji program

11.15 – Glas Amerike, informativni program  (r)

12.00 – Vijesti

12.05 – Hod vijekova, dokumentarni program

12.30 – Putokaz, obrazovni  program (r)

13.00 – Rondo Shop

13.15 – Dječiji program

14.00 – Vijesti

14.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program

14.45 – Rondo Shop

15.00 – Rez, serijski program

15.30 – Rondo Shop

—      – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.30 – Liberty TV, informativni program

17.00 – Dnevni magazin, otvoreni program

17.45 – Sto čuda svijeta

18.00 – Bijela robinja, serijski program

18.45 – Crtani film

18.50 – Naša mala kuhinja

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji program

20.00 – Bosnoljublja, kulturno-zabavni  program

—       – Vremenska prognoza

—       – Epp

21.00 – Riba zvana Vanda, film (12+)

22.30 – Alo  Alo, humoristička serija

23.00 – Sjećanje Anne Frank, film  (12+)

00.30 – Dnevnik 2, informativni program (r)

01.00 – Glas Amerike, informativni program

01.30 – Bijela robinja, serijski program (r)

02.15 – Dnevni magazin, kulturno-zabavni program (r)

03.00 – Liberty TV, informativni program (r)

03.30 – Bosnoljublje, kulturno-zabavni program (r)

04.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

04.45 – Rez, serijski program (r)

05.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program (r)

06.00 – Pregled  programa za četvrtak

 

ČETVRTAK, 21.11.2019:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.15 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Dobro jutro TK, jutarnji program

09.30 – Sto čuda svijeta, strani dokumentarni program

09.45 – Bijela robinja, serijski program (r)

10.30 – Rondo Shop

10.45 – Dječiji program

11.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

12.00 – Vijesti

12.05 – Hod vijekova, dokumentarni program

12.30 – Liberty TV, informativni  program (r)

13.00 – Rondo Shop

13.15 – Dječiji program

14.00 – Vijesti

14.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program

14.45 – Rondo Shop

15.00 – Rez, serijski program

15.30 – Rondo Shop

—      – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

—      – Epp

16.30 – Evropa u fokusu, informativni program

17.00 – Dnevni magazin, otvoreni program

17.45 – Sto čuda svijeta

18.00 – Bijela robinja, serijski program

18.45 – Crtani film

18.50 – Naša mala kuhinja

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji program

20.00 – Intervju, informativni program

—       – Vremenska prognoza

—       – Epp

21.00 – Profesorkin zločin, film (12+)

22.30 – Mućke, humoristička serija

23.00 – Aleluja, film  (12+)

00.30 – Dnevnik 2, informativni program (r)

01.00 – Glas Amerike, informativni program

01.30 – Bijela robinja, serijski program (r)

02.15 – Dnevni magazin, kulturno-zabavni program (r)

03.00 – Evropa u fokusu, informativni program (r)

03.30 – Intervju, informativni program (r)

04.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

04.45 – Rez, serijski program (r)

05.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program (r)

06.00- Pregled  programa za petak

 

PETAK, 22.11.2019:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.15 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Dobro jutro TK, jutarnji program

09.30 – Sto čuda svijeta, strani dokumentarni program

09.45 – Bijela robinja, serijski program (r)

10.30 – Rondo Shop

10.45 – Dječiji program

11.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

12.00 – Vijesti

12.05 – Hod vijekova, dokumentarni program

12.30 – Evropa u fokusu, informativni  program (r)

13.00 – Rondo Shop

13.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program

14.00 – Vijesti

14.00 – Vjerski  program

14.45 – Rondo Shop

15.00 – Rez, serijski program

15.30 – Rondo Shop

—      – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.30 – Povratak, informativni program

17.00 – Dnevni magazin, otvoreni program

17.45 – U službi zdravlja

18.00 – Bijela robinja, serijski program

18.45 – Crtani film

18.50 – Naša mala kuhinja

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji program

20.00 – Viteška  zemlja, igrana serija  (12+)

—       – Vremenska prognoza

—       – Epp

21.00 – Iznuda, film  (12+)

22.30 – Alo  Alo, humoristička serija

23.00 – Riba zvana Vanda, film (12+)

00.30 – Dnevnik 2, informativni program (r)

01.00 – Glas Amerike, informativni program

01.30 – Bijela robinja, serijski program (r)

02.15 – Dnevni magazin, kulturno-zabavni program (r)

03.00 – Povratak, informativni program (r)

03.30 – Viteška zemlja, igrana serija (12+) (r)

04.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

04.45 – Rez, serijski program (r)

05.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program (r)

06.00 – Pregled  programa za subotu

 

SUBOTA, 23.11.2019:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.10 – Vijesti

06.15 – Najbolje sa sela, zabavno-dokumentarni program (r)

07.00 – Alhemija  Balkana, dokumentarni program

07.30 – Kuhinje svijeta, zabavni program

08.00 – Naše priče o nutricionizmu, obrazovni program

08.05 – Moj dom: Savjeti, zabavni program

08.15 – Baštovanstvo, zabavni program

08.45 – Sto čuda svijeta,strani dokumentarni program

09.00 – Svjetla pozornice, zabavno-muzički  program (r)

10.00 – Holivudske transformacije, zabavni program

10.30 – Dječiji program

11.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

12.00 – Vijesti

12.05 – Hod vijekova, dokumenatrni program

12.30 – Perspektiva, informativni program (r)

13.00 – Rondo Shop

13.15 – Povratak, informativni program  (r)

13.45 – Rondo Shop

14.00 – Hoću kući, informativni  program

14.30 – Rondo Shop

14.45 – Aktuelno, informativni program (r)

15.30 – Rondo Shop

16.00 – Dnevnik 1

16.15 – Perspektiva, informativni program

16.45 – Pečat u vremenu, dokumentarni  program

17.15 – Eko sat, informativni  program

17.45 – Čuvari budućnosti, dokumentarni program

18.15 – Hod vijekova, dokumentarni program

18.50 – Naša mala kuhinja

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji program

20.00 – Hotel Babilon, igrana serija  (12+)

21.00 – Britanik, film (12+)

22.30 – Iskupljenje u Šavšenku, film (12+)

00.00 – Dnevnik 2  (r)

00.30 – Koncertna arena, muzički  program

01.30 – Vrhovi Balkana, dokumentarni program (r)

02.00 – Hotel Babylon, igrana serija (r)

03.00 – Hod vijekova, dokumentarni program (r)

03.30 – Čuvari budućnosti, dokumentarni program (r)

04.00 – Perspektiva, informativni program (r)

04.30 – Hoću kući, informativni program (r)

05.00 – Kuhinje svijeta, zabavni program (r)

05.30 – Baštovanstvo, zabavni program (r)

06.00 – Pregled programa za nedjelju

 

NEDJELJA, 24.11.2019:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan….

06.10 – Vijesti

06.15 – Bosnoljublja, kulturno-zabavni program

07.00 – Tada i sada, dokumentarni program

07.30 – Kuhinje svijeta, zabavni program

08.00 – Naše priče o nutricionizmu

08.05 – Moj dom: Uradi sam

08.15 – Baštovanstvo, zabavni program

08.45 – Sto čuda svijeta, strani dokumentarni program

09.00 – Filmska matineja: Zemlja, film

10.30 – Dječiji program

11.15 – Hod vijekova, dokumentarni program (r)

12.00 – Vijesti

12.05 – Epp

12.15 – Eko sat, informativni program (r)

12.35 – Čuvari budućnosti, dokumentarni program (r)

13.00 – Rondo Shop

13.15 – Sto čuda svijeta, strani dokumentarni program

13.30 – Rondo Shop

13.45 – Intervju, informativni program (r)

14.30 – Rondo Shop

14.45 – Univerzum, strani dokumentarni program (r)

15.30 – Rondo Shop

—       – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.15 – Moćni pačići 3, film

18.00 – U potrazi za poslom, igrana serija

18.45 – Hod vijekova, dokumentarni program

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji  program

20.00 – Univerzum, strani dokumentarni program

—      – Vremenska prognoza

—      – Epp

21.00 – Crna kiša,  film  (12+)

22.30 – Sport Klub, sportski program

23.00 – Bauk 3, film  (12+)

00.30 – Dnevnik 2 (r)

01.00 – Koncerti zvijezda, muzički program

01.30 – Tada i sada, dokumentarni program  (r)

02.00 – Univerzum, strani dokumentarni program (r)

03.00 – U potrazi za poslom, igrana serija (r)

03.45 – Ritam Balkana, zabavno-dokumentarni program (r)

04.15 – Bosnoljublje, kulturno-zabavni program (r)

05.00 – Kuhinje svijeta, zabavni program

05.30 – Baštovanstvo, zabavni program (r)

06.00 – Pregled programa za ponedjeljak

 

PONEDJELJAK, 25.11.2010:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.15 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Dobro jutro TK, jutarnji program

09.30 – Dan državnosti BiH, dokumentarni program

10.15 – Put kroz Liliput, dječiji  program

10.45 – Rondo Shop

11.00 – Srebrenik, stolni grad

dokumentarni program

  1. 45 – Putovi…

11.50 – Iz dana u dan…

12.00 – Vijesti

12.05 – Hod vijekova, dokumentarni program

12.15 – Naše priče, dokum entarni program

13.00 – Rondo Shop

13.15 – Posljednji bosanski kralj, dokumentarni program

13.40 – S potpisom BiH, kulturno-zabavni program

14.55 – Rondo Shop

15.10 – Heroji, dokumentarni program

15.40 – Rondo Shop

—      – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

—      – Epp

16.30 – Heroji, dokumentarni program

17.00 – Dnevni magazin, otvoreni program

17.45 – Putovi…

17.50 – Sto čuda svijeta, strani dokumentarni program

18.00 – Bijela robinja, serijski program

18.45 – Naša mala kuhinja

18.50 – Putovi…

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Heroji, dokumentarni program

20.00 – Svjetla pozornice: Nedžad Salković,  zabavno-muzički program

—       – Vremenska prognoza

—       – Epp

21.00 – Da sam znao da sam genijalac, film  (12+)

22.30 – Alo  Alo, humoristička serija

23.00 – Alibi,  film  (12+)

00.30 – Dnevnik 2, informativni program (r)

01.00 – Glas Amerike, informativni program

01.30 – Bijela robinja, serijski program (r)

02.15 – Dnevni magazin, kulturno-zabavni program (r)

03.30 – Svjetla pozornice, zabavno-muzički program (r)

04.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

04.45 – Rez, serijski program (r)

05.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program (r)

06.00 – Pregled  programa za utorak

 

UTORAK, 26.11.2019:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.15 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Dobro jutro TK, jutarnji program

09.30 – Sto čuda svijeta, strani dokumentarni program

09.45 – Bijela robinja, serijski program (r)

10.30 – Rondo Shop

10.45 – Dječiji program

11.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

12.00 – Vijesti

12.05 – Hod vijekova, dokumentarni program

12.30 – Sport 7, sportski  program (r)

13.00 – Rondo Shop

13.15 – Dječiji program

14.00 – Vijesti

14.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program

14.45 – Rondo Shop

15.00 – Rez, serijski program

15.30 – Rondo Shop

—      – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

—      – Epp

16.30 – Putokaz, obrazovni  program

17.00 – Dnevni magazin, otvoreni  program

17.45 – U službi zdravlja

18.00 – Bijela robinja, serijski program

18.45 – Crtani film

18.50 – Naša mala kuhinja

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji  program

20.00 – Aktuelno, informativni  program

—       – Vremenska prognoza

—       – Epp

21.00 – Ravnica u plamenu, film (12+)

22.30 – Mućke, humoristička serija

23.00 – Spirit, film  (16+)

00.30 – Dnevnik 2, informativni program (r)

01.00 – Glas Amerike, informativni program

01.30 – Bijela robinja, serijski program (r)

02.15 – Dnevni magazin, kulturno-zabavni program (r)

03.00 – Putokaz, sportski program (r)

03.30 – Aktuelno, informativni program (r)

04.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

04.45 – Rez, serijski program (r)

05.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program (r)

06.00 – Pregled  programa za srijedu

 

SRIJEDA, 27.11.2019:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.15 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Dobro jutro TK, jutarnji program

09.30 – Dto čuda svijeta, strani dokumentarni program

09.45 – Bijela robinja, serijski program (r)

10.30 – Rondo Shop

10.45 – Dječiji program

11.15 – Glas Amerike, informativni program  (r)

12.00 – Vijesti

12.05 – Hod vijekova, dokumentarni program

12.30 – Putokaz, obrazovni  program (r)

13.00 – Rondo Shop

13.15 – Dječiji program

14.00 – Vijesti

14.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program

14.45 – Rondo Shop

15.00 – Rez, serijski program

15.30 – Rondo Shop

—      – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.30 – Liberty TV, informativni program

17.00 – Dnevni magazin, otvoreni program

17.45 – Sto čuda svijeta

18.00 – Bijela robinja, serijski program

18.45 – Crtani film

18.50 – Naša mala kuhinja

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji program

20.00 – Bosnoljublja, kulturno-zabavni  program

—       – Vremenska prognoza

—       – Epp

21.00 – Do dna,  film (12+)

22.30 – Alo  Alo, humoristička serija

23.00 – Prečica, film  (16+)

00.30 – Dnevnik 2, informativni program (r)

01.00 – Glas Amerike, informativni program

01.30 – Bijela robinja, serijski program (r)

02.15 – Dnevni magazin, kulturno-zabavni program (r)

03.00 – Liberty TV, informativni program (r)

03.30 – Bosnoljublje, kulturno-zabavni program (r)

04.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

04.45 – Rez, serijski program (r)

05.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program (r)

06.00 – Pregled  programa za četvrtak

 

ČETVRTAK, 28.11.2019:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.15 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Dobro jutro TK, jutarnji program

09.30 – Sto čuda svijeta, strani dokumentarni program

09.45 – Bijela robinja, serijski program (r)

10.30 – Rondo Shop

10.45 – Dječiji program

11.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

12.00 – Vijesti

12.05 – Hod vijekova, dokumentarni program

12.30 – Liberty TV, informativni  program (r)

13.00 – Rondo Shop

13.15 – Dječiji program

14.00 – Vijesti

14.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program

14.45 – Rondo Shop

15.00 – Rez, serijski program

15.30 – Rondo Shop

—      – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

—      – Epp

16.30 – Evropa u fokusu, informativni program

17.00 – Dnevni magazin, otvoreni program

17.45 – Sto čuda svijeta

18.00 – Bijela robinja, serijski program

18.45 – Crtani film

18.50 – Naša mala kuhinja

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji program

20.00 – Intervju, informativni program

—       – Vremenska prognoza

—       – Epp

21.00 –  Davni izgubljeni sin,  film (12+)

22.30 – Mućke, humoristička serija

23.00 – Ukrštene sudbine, film  (16+)

00.30 – Dnevnik 2, informativni program (r)

01.00 – Glas Amerike, informativni program

01.30 – Bijela robinja, serijski program (r)

02.15 – Dnevni magazin, kulturno-zabavni program (r)

03.00 – Evropa u fokusu, informativni program (r)

03.30 – Intervju, informativni program (r)

04.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

04.45 – Rez, serijski program (r)

05.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program (r)

06.00- Pregled  programa za petak

 

PETAK, 29.11.2019:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.15 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Dobro jutro TK, jutarnji program

09.30 – Sto čuda svijeta, strani dokumentarni program

09.45 – Bijela robinja, serijski program (r)

10.30 – Rondo Shop

10.45 – Dječiji program

11.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

12.00 – Vijesti

12.05 – Hod vijekova, dokumentarni program

12.30 – Evropa u fokusu, informativni  program (r)

13.00 – Rondo Shop

13.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program

14.00 – Vijesti

14.00 – Vjerski  program

14.45 – Rondo Shop

15.00 – Rez, serijski program

15.30 – Rondo Shop

—      – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.30 – Povratak, informativni program

17.00 – Dnevni magazin, otvoreni program

17.45 – U službi zdravlja

18.00 – Bijela robinja, serijski program

18.45 – Crtani film

18.50 – Naša mala kuhinja

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji program

20.00 – Viteška  zemlja, igrana serija  (12+)

—       – Vremenska prognoza

—       – Epp

21.00 – Skandal, film  (12+)

22.30 – Alo  Alo, humoristička serija

23.00 – Proslava mature, film (12+)

00.30 – Dnevnik 2, informativni program (r)

01.00 – Glas Amerike, informativni program

01.30 – Bijela robinja, serijski program (r)

02.15 – Dnevni magazin, kulturno-zabavni program (r)

03.00 – Povratak, informativni program (r)

03.30 – Viteška zemlja, igrana serija (12+) (r)

04.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

04.45 – Rez, serijski program (r)

05.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program (r)

06.00 – Pregled  programa za subotu