TV RASPORED

0
19198

UTORAK, 31.03.2020:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.15 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Dobro jutro TK, jutarnji program

08.45 – Rondo Shop

09.00 – TV škola, obrazovni  program

12.00 – Vijesti

12.15 – TV Škola, obrazovni  program

13.30 – Dječiji program

13.45 – Rondo Shop

14.00 – Dječiji program

14.15 – TV Škola, obrazovni  program

15.30 – Rondo Shop

—      – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.15 – Rondo Shop

16.30 – Školokrečina, obrazovni  program

17.00 – Rondo Shop

17.15 – Čuvari budućnosti, dokumentarni program

17.45 – U službi zdravlja

18.00 – Posljednji  beg na Balkanu, serijski program

18.45 – Crtani film

18.50 – Naša mala kuhinja

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji  program

20.00 – Otvoreni studio: Covid  19, informativni program

—       – Vremenska prognoza

—       – Epp

21.00 – Fatalna  otmica, film  (12+)  

22.30 – Mućke, serijski  program

23.00 – Žrtve rata, film  (12+)

00.30 – Dnevnik 2, informativni program (r)

01.00 – Glas Amerike, informativni program

01.30 – Posljednji  beg na Balkanu, serijski program (r)

02.15 – Otvoreni studio, informativni program (r)

03.00 – Putokaz, sportski program (r)

03.30 – Aktuelno, informativni program (r)

04.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

04.45 – Mladi drakula, serijski program (r)

05.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program (r)

06.00 – Pregled  programa za srijedu

 

SRIJEDA, 01.04.2020:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.15 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Dobro jutro TK, jutarnji program

08.45 – Rondo Shop

09.00 – TV škola, obrazovni  program

12.00 – Vijesti

12.15 – TV škola, obrazovni  program

13.30 – Dječiji  program

13.45 – Rondo Shop

14.00 – Dječiji  program

14.15 – TV škola, obrazovni  program

15.30 – Rondo Shop

—      – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.15 – Rondo Shop

16.30 – Liberty TV, informativni program

17.00 – Rondo Shop

17.15 – Tada I sada: BiH, dokumentarni program

17.45 – U službi zdravlja

18.00 – Posljednji beg na Balkanu, serijski program

18.45 – Crtani film

18.50 – Naša mala kuhinja

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji program

20.00 – Otvoreni studio: Covid  19, informativni program

—       – Vremenska prognoza

—       – Epp

21.00 – Bosnoljublje, kulturno.zabavni program

21.45 – Fotografova  stolica, film  (12+)  

23.30 – Mućke, serijski program

23.45 – Klovnovi ubice iz svemira, film  (12+)

00.30 – Dnevnik 2, informativni program (r)

01.00 – Glas Amerike, informativni program

01.30 – Posljednji  beg  na  Balkanu, serijski program (r)

02.15 – Otvoreni  studio, informativni program (r)

03.00 – Liberty TV, informativni program (r)

03.30 – Bosnoljublje, kulturno-zabavni program (r)

04.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

04.45 – Mladi drakula, serijski program (r)

05.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program (r)

06.00 – Pregled  programa za četvrtak

 

ČETVRTAK, 02.04.2020:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.15 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Dobro jutro TK, jutarnji program

08.45 – Rondo Shop

09.00 – TV škola, obrazovni proogram

12.00 – Vijesti

12.15 – TV škola, obrazovni proogram

13.30 – Dječiji program

13.45 – Rondo Shop

14.00 – Dječiji program

14.15 – TV Škola, obrazovni  program

15.30 – Rondo Shop

—      – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.15 – Rondo Shop

16.30 – Evropa u fokusu, informativni program

17.00 – Rondo Shop

17.15 – Bez predrasuda, dokumentarni program

17.45 – U službi zdravlja

18.00 – Posljednji  beg  na  Balkanu, serijski program

18.45 – Crtani film

18.50 – Naša mala kuhinja

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji program

20.00 – Otvoreni studio: Covid  19, informativni program

—       – Vremenska prognoza

—       – Epp

21.00 – Oči  pacijentice, film (12+)  

22.30 – Mućke, serijski program

23.00 – Withnail i ja, film  (12+)

00.30 – Dnevnik 2, informativni program (r)

01.00 – Glas Amerike, informativni program

01.30 . Posljednji  beg na Balkanu, serijski program (r)

02.15 – Otvoreni studio, informativni program (r)

03.00 – Evropa u fokusu, informativni program (r)

03.30 – Intervju, informativni program (r)

04.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

04.45 – Mladi drakula, serijski program (r)

05.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program (r)

06.00 – Pregled  programa za petak

 

PETAK,  03.04.2020:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.15 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Dobro jutro TK, jutarnji program

08.45 – Rondo Shop

09.00 – TV škola, onrazovni  program

12.00 – Vijesti

12.15 – TV škola, obrazovni  program

13.30 – Dječiji   program

13.45 – Rondo Shop

14.00 – Dječiji program

14.15 . TV škola, obrazovni program

15.30 – Rondo Shop

—      – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.15 – Rondo Shop

16.30 – Povratak, informativni program

17.00 – Rondo Shop

17.15 – Stari gradovi BiH, dokumentarni program

17.45 – U službi zdravlja

18.00 – Posljednji beg na Balkanu, serijski program

18.45 – Crtani film

18.50 – Naša mala kuhinja

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji program

20.00 – Otvoreni studio: Covid  19, informativni program

—       – Vremenska prognoza

—       – Epp

21.00 – Bilježnica, film  (12+)

22.30 – Mućke, serijski  program

23.00 – Bejzket, film (12+)

00.30 – Dnevnik 2, informativni program (r)

01.00 – Glas Amerike, informativni program

01.30 – Posljednji  beg  na  Balkanu, serijski program (r)

02.15 – Otvoreni studio, informativni program (r)

03.00 – Povratak, informativni program (r)

03.30 – Viteška zemlja, igrana serija (12+) (r)

04.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

04.45 – Mladi  drakula, serijski program (r)

05.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program (r)

06.00 – Pregled  programa za subotu

 

SUBOTA,  04.04.2020:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.10 – Vijesti

06.15 – Baštovanstvo, zabavni program

06.45 – Kuhinje svijeta, zabavni program

07.10 – Naše priče o nutricionizmu, obrazovni program

07.15 – Alhemija  Balkana, dokumentarni program

07.45 – U službi zdravlja

07.55 – Na selu na sijelu,  zabavno-dokumentarni program (r)

08.45 – Naše naslijeđe, dokumentarni program

08.55 – Sto čuda svijeta,strani dokumentarni program

09.00 – Svjetla pozornice, zabavno-muzički  program (r)

10.00 – Holivudske transformacije, zabavni program

10.30 – Dječiji program

11.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

12.00 – Vijesti

12.05 – Vrhovi Balkana, dokumenatrni program

12.35 – Perspektiva, informativni program (r)

13.00 – Rondo Shop

13.15 – Povratak, informativni program  (r)

14.00 – Hoću kući, informativni  program

14.30 – Rondo Shop

14.45 – Na selu na sijelu, zabavno-dokumentarni program (r)

15.30 – Rondo Shop

16.00 – Dnevnik 1

16.15 – Rondo Shop

16.30 – Sport Klub, sportski program

17.00 – Pečat u vremenu, dokumentarni  program

17.30 – Vrhovi Balkana, dokumentarni  program

18.00 – Čuvari budućnosti, dokumentarni program

18.30 – Hod vijekova, dokumentarni program

18.40 – Naša mala kuhinja

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji program

20.00 – Hotel Babilon, igrana serija  (12+)

21.00 – Prorok, film  (12+)

22.30 – Poručnik Morant, film  (16+)

00.00 – Dnevnik 2  (r)

00.30 – Koncertna arena, muzički  program

01.30 – Vrhovi Balkana, dokumentarni program (r)

02.00 – Hotel Babylon, igrana serija (r)

03.00 – Hod vijekova, dokumentarni program (r)

03.30 – Čuvari budućnosti, dokumentarni program (r)

04.00 – Perspektiva, informativni program (r)

04.30 – Hoću kući, informativni program (r)

05.00 – Kuhinje svijeta, zabavni program (r)

05.30 – Baštovanstvo, zabavni program (r)

06.00 – Pregled programa za nedjelju

 

NEDJELJA, 05.04.2020:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan….

06.10 – Vijesti

06.15 – Tada i sada: BiH, dokumentarni program

06.45 – Naša mala kuhinja

06.50 – Bosnoljublja, kulturno-zabavni program

07.45 – Naše naslijeđe, dokumentarni program

07.50 – Naša mala kuhinja

07.55 – Na selu na sijelu, zabavno-dokumentarni program (r)

08.45 – Put kroz Liliput, dječiji program

09.15 – Filmska matineja: Lucky Dog, film

10.45 – Dječiji program

11.10 – Hod vijekova, dokumentarni program (r)

11.40 – Naša mala kuhinja

11.45 – Rondo Shop

12.00 – Vijesti

12.05 – Naša mala kuhinja

12.10 – Perspektiva, informativni program

12.35 – Čuvari budućnosti, dokumentarni program (r)

13.00 – Rondo Shop

13.15 – Sto čuda svijeta, strani dokumentarni program

13.25 – Naša mala kuhinja

13.45 – Intervju, informativni program (r)

14.30 – Rondo Shop

14.45 – Na selu na sijelu, zabavno-dokumentarni program (r)

15.30 – Rondo Shop

—       – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.15 – Rondo Shop

16.30 – Mućke, film

18.00 – Nenadani dar  sa neba, igrana serija

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji  program

20.00 – Re:vizija, dokumentarni program

20.45 – Hod vijekova, dokumentarni program

21.00 – TV Teatar, film  (12+)

22.30 – Sport Klub, sportski program

23.00 – Njujorčanin, film  (12+)

00.30 – Dnevnik 2 (r)

01.00 – Koncerti zvijezda, zabavno-muzički program

02.00 – Tada i sada, dokumentarni program  (r)

02.30 – Re:vizija, dokumentarni program (r)

03.30 – U potrazi za poslom, igrana serija (r)

04.15 – Ritam Balkana, zabavno-dokumentarni program (r)

04.45 – Bosnoljublje, kulturno-zabavni program (r)

05.10 – Kuhinje svijeta, zabavni program

05.30 – Baštovanstvo, zabavni program (r)

06.00 – Pregled programa za ponedjeljak

 

PONEDJELJAK, 06.04.2020:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.15 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Dobro jutro TK, jutarnji program

08.45 – Rondo Shop

09.00 – TV  škola, obrazovni  program

12.00 – Vijesti

12.15 – TV Škola, obrazovni  program

13.30 – Rondo Shop

13.45 – Dječiji program

14.00 – Rondo Shop

14.15 – TV  Škola, obrazovni  program

15.30 – Rondo Shop

—      – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.15 – Rondo Shop

16.30 – Sport Klub, sportski program

17.00 – TV  Shop

17.15 – O nama  sa  nama, dokumentarni  program

17.45 – U službi zdravlja

18.00 – Posljednji  beg na balkanu, serijski program

18.45 – Crtani film

18.50 – Naša mala kuhinja

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji program

20.00 – Otvoreni studio: Covid  19, informativni program

—       – Vremenska prognoza

—       – Epp

21.00 – Okrutne namjere, film  (12+)   

22.30 – Mućke, serijski program

23.00 – Dugo putovanje kući, film  (12+)

00.30 – Dnevnik 2, informativni program (r)

01.00 – Glas Amerike, informativni program

01.30 – Posljednji beg na Balkanu, serijski program (r)

02.15 – Otvoreni srudio, informativni program (r)

03.00 – Sport kLUB, sportski program (r)

03.30 – Svjetla pozornice, zabavno-muzički program (r)

04.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

04.45 – Mladi drakula, serijski program (r)

05.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program (r)

06.00 – Pregled  programa za utorak

 

UTORAK, 07.04.2020:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.15 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Dobro jutro TK, jutarnji program

08.45 – Rondo Shop

09.00 – TV škola, obrazovni  program

12.00 – Vijesti

12.15 – TV Škola, obrazovni  program

13.30 – Dječiji program

13.45 – Rondo Shop

14.00 – Dječiji program

14.15 – TV Škola, obrazovni  program

15.30 – Rondo Shop

—      – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.15 – Rondo Shop

16.30 – Školokrečina, obrazovni  program

17.00 – Rondo Shop

17.15 – Čuvari budućnosti, dokumentarni program

17.45 – U službi zdravlja

18.00 – Posljednji  beg na Balkanu, serijski program

18.45 – Crtani film

18.50 – Naša mala kuhinja

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji  program

20.00 – Otvoreni studio: Covid  19, informativni program

—       – Vremenska prognoza

—       – Epp

21.00 – Novokain, film  (12+)  

22.30 – Mućke, serijski  program

23.00 – Vodnik, film  (12+)

00.30 – Dnevnik 2, informativni program (r)

01.00 – Glas Amerike, informativni program

01.30 – Posljednji  beg na Balkanu, serijski program (r)

02.15 – Otvoreni studio, informativni program (r)

03.00 – Putokaz, sportski program (r)

03.30 – Aktuelno, informativni program (r)

04.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

04.45 – Mladi drakula, serijski program (r)

05.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program (r)

06.00 – Pregled  programa za srijedu

 

SRIJEDA, 08.04.2020:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.15 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Dobro jutro TK, jutarnji program

08.45 – Rondo Shop

09.00 – TV škola, obrazovni  program

12.00 – Vijesti

12.15 – TV škola, obrazovni  program

13.30 – Dječiji  program

13.45 – Rondo Shop

14.00 – Dječiji  program

14.15 – TV škola, obrazovni  program

15.30 – Rondo Shop

—      – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.15 – Rondo Shop

16.30 – Liberty TV, informativni program

17.00 – Rondo Shop

17.15 – Tada I sada: BiH, dokumentarni program

17.45 – U službi zdravlja

18.00 – Posljednji beg na Balkanu, serijski program

18.45 – Crtani film

18.50 – Naša mala kuhinja

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji program

20.00 – Otvoreni studio: Covid  19, informativni program

—       – Vremenska prognoza

—       – Epp

21.00 – Bosnoljublje, kulturno.zabavni program

21.45 – Rašmor, film  (12+)  

23.30 – Mućke, serijski program

23.55 – Dušica, film  (12+)

00.30 – Dnevnik 2, informativni program (r)

01.00 – Glas Amerike, informativni program

01.30 – Posljednji  beg  na  Balkanu, serijski program (r)

02.15 – Otvoreni  studio, informativni program (r)

03.00 – Liberty TV, informativni program (r)

03.30 – Bosnoljublje, kulturno-zabavni program (r)

04.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

04.45 – Mladi drakula, serijski program (r)

05.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program (r)

06.00 – Pregled  programa za četvrtak

 

ČETVRTAK, 09.04.2020:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.15 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Dobro jutro TK, jutarnji program

08.45 – Rondo Shop

09.00 – TV škola, obrazovni proogram

12.00 – Vijesti

12.15 – TV škola, obrazovni proogram

13.30 – Dječiji program

13.45 – Rondo Shop

14.00 – Dječiji program

14.15 – TV Škola, obrazovni  program

15.30 – Rondo Shop

—      – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.15 – Rondo Shop

16.30 – Evropa u fokusu, informativni program

17.00 – Rondo Shop

17.15 – Bez predrasuda, dokumentarni program

17.45 – U službi zdravlja

18.00 – Posljednji  beg  na  Balkanu, serijski program

18.45 – Crtani film

18.50 – Naša mala kuhinja

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji program

20.00 – Otvoreni studio: Covid  19, informativni program

—       – Vremenska prognoza

—       – Epp

21.00 – Prije svitanja, film (12+)  

22.30 – Mućke, serijski program

23.00 – Zelene beretke, film  (12+)

00.30 – Dnevnik 2, informativni program (r)

01.00 – Glas Amerike, informativni program

01.30 . Posljednji  beg na Balkanu, serijski program (r)

02.15 – Otvoreni studio, informativni program (r)

03.00 – Evropa u fokusu, informativni program (r)

03.30 – Intervju, informativni program (r)

04.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

04.45 – Mladi drakula, serijski program (r)

05.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program (r)

06.00 – Pregled  programa za petak

 

PETAK,  10.04.2020:

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.15 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Dobro jutro TK, jutarnji program

08.45 – Rondo Shop

09.00 – TV škola, onrazovni  program

12.00 – Vijesti

12.15 – TV škola, obrazovni  program

13.30 – Dječiji   program

13.45 – Rondo Shop

14.00 – Dječiji program

14.15 . TV škola, obrazovni program

15.30 – Rondo Shop

—      – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.15 – Rondo Shop

16.30 – Povratak, informativni program

17.00 – Rondo Shop

17.15 – Stari gradovi BiH, dokumentarni program

17.45 – U službi zdravlja

18.00 – Posljednji beg na Balkanu, serijski program

18.45 – Crtani film

18.50 – Naša mala kuhinja

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Dječiji program

20.00 – Otvoreni studio: Covid  19, informativni program

—       – Vremenska prognoza

—       – Epp

21.00 – Mućke, film  

22.30 – Mućke, serijski  program

23.00 – Fatalna  otmica, film (12+)

00.30 – Dnevnik 2, informativni program (r)

01.00 – Glas Amerike, informativni program

01.30 – Posljednji  beg  na  Balkanu, serijski program (r)

02.15 – Otvoreni studio, informativni program (r)

03.00 – Povratak, informativni program (r)

03.30 – Viteška zemlja, igrana serija (12+) (r)

04.15 – Glas Amerike, informativni program (r)

04.45 – Mladi  drakula, serijski program (r)

05.15 – Toyotin svijet prirode, strani dokumentarni program (r)

06.00 – Pregled  programa za subotu