TV RASPORED

0
28363

ČETVRTAK, 15.04.2021.

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.10 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Ko rano rani… jutarnji program

09.30 – Rondo Shop

09.45 – Ti si moja domovina, serijski program ®

10.30 – Dino Dana, dječiji program

10.45 – Avanture iz dvorišta, dječiji program

11.15 – Vrata tajne, serijski program ®

11.45 – Rondo Shop

12.00 – Vijesti

12.15 – Alhemija Balkana, dokumentarni  program

12.45 – Liberty TV, informativni  program ®

13.15 – Rondo Shop

13.30 – Avanture iz dvorišta, dječiji program

14.00 – Dino Dana, dječiji program

14.15 – Živjeti Islam, dokumentarni program ®

15.00 – Kuhinje svijeta, zabavno-dokumentarni program

15.30 – Rondo Shop

15:50 – Vremenska prognoza

15.55 – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.15 – Rondo  Shop

16.30 – Mućke, humoristička serija

17.00 – Pečat u vremenu, dokumentarni program

18.30 – Sočno i moćno – kulinarski show, zabavni program

17.30 – Čekajići kandilje, ramazanski program

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Čekajići kandilje, ramazanski program

21.15 – Ti si moja domovina, serijski program

22.00 – Sreća je na tanjiru, dokumentarno – zabavni program

22.30 – Purpurna kiša, film (12+)

00.00 – Dnevnik 2, informativni program ®

00.30 – Glas Amerike, informativni program

00.45 – Pečat u vremenu, dokumentarni program ®

01.15 – Kako to oni rade, strani dokumentarni program

01.45 – Ti si moja domovina, serijski program ®

02.30 – Vrata tajne, serijski program

03.00 – Sehurski program

04.00 – Sultani srca, dokumentarni program

04.30 – Alhemija Balkana, dokumentarni  program ®

05.00 – Kuhinje svijeta, zabavno-dokumentarni program ®

05.30 – Skrivena kamera, zabavni  program

06.00 – Pregled  programa za petak

PETAK, 16.04.2021.

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.10 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Ko rano rani… jutarnji program

09.30 – Rondo Shop

09.45 – Ti si moja domovina, serijski program ®

10.30 – Dino Dana, dječiji program

10.45 – Avanture iz dvorišta, dječiji program

11.15 – Mućke, humoristička serija ®

11.45 – Rondo  Shop

12.00 – Vijesti

12.15 – Alhemija Balkana, dokumentarni  program

12.45 – Pečat u vremenu, dokumentarni program ®

13.15 – Rondo Shop

13.30 – Intervju, informativni program ®

14.30 – Vjerski  program, homilija – liturgija – hutba

15.00 – Kuhinje svijeta, zabavno-dokumentarni program

15.30 – Rondo Shop

15:50 – Vremenska prognoza

15.55 – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.30 – Mućke, humoristička serija

16.15 – Rondo  Shop

17.00 – Tržnice: Put u stomak grada, dokumentarno – zabavni program

17:45 – Dugo svitanje, dokumentarni program

18.00 – Povratak, informativni program

17.30 – Čekajići kandilje, ramazanski program

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Čekajići kandilje, ramazanski program

21.15 – Ti si moja domovina, serijski program

22.00 – Vulkani i ljudi, strani dokumentarni program

22.30 – Put u Indiju, film (12+)

00.00 – Dnevnik 2, informativni program ®

00.30 – Glas Amerike, informativni program

00.45 – Povratak, informativni program ®

01.15 – Kako to oni rade, strani dokumentarni program

01.45 – Ti si moja domovina, serijski program ®

02.30 – Vrata tajne, serijski program

03.00 – Sehurski program

04.00 – Sultani srca, dokumentarni program

04.30 – Alhemija Balkana, dokumentarni  program ®

05.00 – Kuhinje svijeta, zabavno-dokumentarni program ®

05.30 – Skrivena kamera, zabavni  program

06.00 – Pregled  programa za subotu

SUBOTA, 17.04.2021.

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.10 – Vijesti

06.15 – S  potpisom BiH, muzički program

07.00 – Vrhovi  Balkana, dokumentarni program

07.30 – Naše priče, dokumentarni program

07:55 – U službi zdravlja, informativni program ®

07.45 – Rondo Shop

08.00 – Lagumi i zmajevi, film

09.45 – Rondo Shop

10:00 – Iz mlade zjenice, omladinski program

10.45 – Put kroz Liliput, dječiji program

11.15 – Reimagine talks, omladinski program

11.45 – Rondo  Shop

12.00 – Vijesti

12.05 – Kako stvari rade, obrazovno-dokumentarni program ®

12.30 – Povratak, informativni program  ®

13.00 – Rondo Shop

13.15 – Rondo, sportski  program

13.45 – Auto shop magazin, zabavno-dokumentarni program

14.15 – Tada i sada, dokumentarni program

14.45 – Rondo  Shop

15.00 – Sarajevdisanje, muzički program ®

15.40 – Rondo Shop

15.55 – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.15 – Rondo  Shop

16.30 – Vrata tajne, serijski program

17.00 – Hod vijekova, dokumentarni film

17.30 – Čekajići kandilje, ramazanski program

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Čekajići kandilje, ramazanski program

21.15 – Cirkus, film (12+)

22.30 – Reanimator, film (12+)

00.00 – Dnevnik 2  ®

00.30 – Koncertna arena, muzički  program

01.00 – Hod vijekova, dokumentarni program ®

01.30 – S  potpisom BiH, muzički program

02.30 – Vrata tajne, serijski program

03.00 – Sehurski program

04.00 – Sultani srca, dokumentarni program

04.30 – Vrhovi Balkana, dokumentarni program ®

05.00 – Tada i sada, dokumentarni program ®

05.30 – Skrivena kamera, zabavni  program

06.00 – Pregled programa za nedjelju

NEDJELJA, 18.04.2021.

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan….

06.10 – Vijesti

06.15 – S  potpisom BiH, muzički program

07.00 – Dječija svita, dokumanterni film ®

08.00 – Povratak, nevjerovatno putovanje, film

09.45 – Rondo Shop

10:00 – Iz mlade zjenice, omladinski program

10.45 – Put kroz Liliput, dječiji program

11.15 – Reimagine talks, omladinski program

11.45 – Rondo Shop

12.00 – Vijesti

12.05 – Perspektiva, obrazovno – dokumentarni program

12.30 – Eko sat, informativni program

13.00 – Rondo Shop

13.15 – Hod  vijekova, dokumentarni program ®

13.45 – Auto show magazin, zabavno-dokumentarni program ®

14.15 – O nama sa nama, dokumentarni program

14.45 – Rondo  Shop

15.00 – Granice identiteta, dokumentarni program

15.40 – Rondo Shop

15.55 – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

17.30 – Čekajići kandilje, ramazanski program

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Čekajići kandilje, ramazanski program

21.15 – Svjetla pozornice, muzički program

22.00 – Džemati, dokumentarni program

22.30 – Mućke, humoristička serija

23.30 – Dnevnik 2 ®

00.00 – Granice identiteta, dokumentarni program ®

00.45 – Svjetla pozornice, muzički program ®

01.30 – S  potpisom BiH, muzički program

02.30 – Vrata tajne, serijski program

03.00 – Sehurski program

04.00 – Sultani srca, dokumentarni program

04.30 – Mućke, serijski film

05.30 – Skrivena kamera, zabavni  program

06.00 – Pregled programa za ponedjeljak

PONEDJELJAK, 19.04.2021.

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.10 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Ko rano rani… jutarnji program

09.30 – Rondo Shop

09.45 – Ti si moja domovina, serijski program ®

10.30 – Dino Dana, dječiji program

10.45 – Avanture iz dvorišta, dječiji program

11.15 – Mućke, serijski  program ®

11.45 – Rondo  Shop

12.00 – Vijesti

12.15 – Alhemija Balkana, dokumentarni  program

12.45 – Džemati, dokumentarni program ®

13.15 – Rondo Shop

13.30 – Avanture iz dvorišta, dječiji program

14.00 – Svjetla pozornice, zabavno-muzički  program ®

14.45 – Rondo Shop

15.00 – Kuhinje svijeta, zabavno-dokumentarni program

15.30 – Rondo Shop

15.55 – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.30 – Vrata tajne, serijski program

17.00 – Sport klub, sportski program

17.30 – Čekajići kandilje, ramazanski program

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Čekajići kandilje, ramazanski program

21.15 – Ti si moja domovina, serijski program

22.00 – Male tajne sjajnih slika, strani dokumentarni program

22.30 – Tajkuni, igrana  serija  (12+)

23.30 – Živjeti Islam, dokumentarni program

00.00 – Dnevnik 2, informativni program ®

00.30 – Glas Amerike, informativni program

00.45 – S  potpisom BiH, muzički program

01.45 – Ti si moja domovina, serijski program ®

02.30 – Vrata tajne, serijski program

03.00 – Sehurski program

04.00 – Sultani srca, dokumentarni program

04.30 – Alhemija Balkana, dokumentarni  program ®

05.00 – Kuhinje svijeta, zabavno-dokumentarni program ®

05.30 – Skrivena kamera, zabavni  program

06.00 – Pregled  programa za utorak

UTORAK, 20.04.2021.

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.10 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Ko rano rani… jutarnji program

09.30 – Rondo Shop

09.45 – Ti si moja domovina, serijski program ®

10.30 – Dino Dana, dječiji program

10.45 – Avanture iz dvorišta, dječiji program

11.15 – Vrata tajne, serijski  program ®

11.45 – Rondo shop

12.00 – Vijesti

12.55 – Alhemija Balkana, dokumentarni  program

12.45 – Male tajne sjajnih slika, strani dokumentarni program ®

13.15 – Rondo Shop

13.30 – Avanture iz dvorišta, dječiji program

14.00 – Dino Dana, dječiji program

14.15 – Rijekama ka Zapadu, strani dokumentarni program ®

15.00 – Kuhinje svijeta, zabavno-dokumentarni program

15.30 – Rondo Shop

15:50 – Vremenska prognoza

15:55 – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.15 – Rondo  Shop

15.00 – Kuhinje svijeta, zabavno-dokumentarni program

16.30 – Vrata tajne, serijski program

17.00 – Putokaz, obrazovni  program

17.30 – Čekajići kandilje, ramazanski program

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Čekajići kandilje, ramazanski program

21.15 – Aktuelno, informativni program

22.00 – Ti si moja domovina, serijski program

22.45 – Košarkaški dnevnici, film (12+)

00.00 – Dnevnik 2, informativni program ®

00.30 – Glas Amerike, informativni program

00.45 – S  potpisom BiH, muzički program

01.45 – Ti si moja domovina, serijski program ®

02.30 – Vrata tajne, serijski program

03.00 – Sehurski program

04.00 – Sultani srca, dokumentarni program

04.30 – Alhemija Balkana, dokumentarni  program ®

05.00 – Kuhinje svijeta, zabavno-dokumentarni program ®

05.30 – Skrivena kamera, zabavni  program

06.00 – Pregled  programa za srijedu

SRIJEDA, 21.04.2021.

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.10 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Ko rano rani… jutarnji program

09.30 – Rondo Shop

09.45 – Ti si moja domovina, serijski program ®

10.30 – Dino Dana, dječiji program

10.45 – Avanture iz dvorišta, dječiji program

11.15 – Vrata tajne, serijski program ®

11.45 – Rondo  Shop

12.00 – Vijesti

12.15 – Alhemija Balkana, dokumentarni  program

12.45 – Putokaz, obrazovni  program ®

13.15 – Rondo Shop

13.30 – Avanture iz dvorišta, dječiji program

14.00 – Dino Dana, dječiji program

14.15 – Aktuelno, informativni program ®

15.00 – Kuhinje svijeta, zabavno-dokumentarni program

15.30 – Rondo Shop

15:50 – Vremenska prognoza

15.55 – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.15 – Rondo  Shop

16.30 – Vrata tajne, serijski program

17.00 – Liberty TV, informativni program

17.30 – Čekajići kandilje, ramazanski program

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Čekajići kandilje, ramazanski program

21.15 – Ti si moja domovina, serijski program

22.00 – Zločini koji su pisali hstoriju, strani dokumentarni program

22.30 – Povratak živih mrtvaca, film (12+)

00.00 – Dnevnik 2, informativni program ®

00.30 – Glas Amerike, informativni program

00.45 – S  potpisom BiH, muzički program

01.45 – Ti si moja domovina, serijski program ®

02.30 – Vrata tajne, serijski program

03.00 – Sehurski program

04.00 – Sultani srca, dokumentarni program

04.30 – Alhemija Balkana, dokumentarni  program ®

05.00 – Kuhinje svijeta, zabavno-dokumentarni program ®

05.30 – Skrivena kamera, zabavni  program

06.00 – Pregled  programa za četvrtak

ČETVRTAK, 22.04.2021.

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.10 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Ko rano rani… jutarnji program

09.30 – Rondo Shop

09.45 – Ti si moja domovina, serijski program ®

10.30 – Dino Dana, dječiji program

10.45 – Avanture iz dvorišta, dječiji program

11.15 – Vrata tajne, serijski program ®

11.45 – Rondo Shop

12.00 – Vijesti

12.15 – Alhemija Balkana, dokumentarni  program

12.45 – Liberty TV, informativni  program ®

13.15 – Rondo Shop

13.30 – Avanture iz dvorišta, dječiji program

14.00 – Dino Dana, dječiji program

14.15 – Živjeti Islam, dokumentarni program ®

15.00 – Kuhinje svijeta, zabavno-dokumentarni program

15.30 – Rondo Shop

15:50 – Vremenska prognoza

15.55 – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.15 – Rondo  Shop

16.30 – Mućke, humoristička serija

17.00 – Pečat u vremenu, dokumentarni program

18.30 – Sočno i moćno – kulinarski show, zabavni program

17.30 – Čekajići kandilje, ramazanski program

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Čekajići kandilje, ramazanski program

21.15 – Ti si moja domovina, serijski program

22.00 – Sreća je na tanjiru, dokumentarno – zabavni program

22.30 – Ima li pilota u avionu, film (12+)

00.00 – Dnevnik 2, informativni program ®

00.30 – Glas Amerike, informativni program

00.45 – S  potpisom BiH, muzički program

01.45 – Ti si moja domovina, serijski program ®

02.30 – Vrata tajne, serijski program

03.00 – Sehurski program

04.00 – Sultani srca, dokumentarni program

04.30 – Alhemija Balkana, dokumentarni  program ®

05.00 – Kuhinje svijeta, zabavno-dokumentarni program ®

05.30 – Skrivena kamera, zabavni  program

06.00 – Pregled  programa za petak

PETAK, 23.04.2021.

06.00 – Najava programa

06.05 – Iz dana u dan…

06.10 – Skrivena kamera, zabavni program

06.30 – Ko rano rani… jutarnji program

09.30 – Rondo Shop

09.45 – Ti si moja domovina, serijski program ®

10.30 – Dino Dana, dječiji program

10.45 – Avanture iz dvorišta, dječiji program

11.15 – Mućke, humoristička serija ®

11.45 – Rondo  Shop

12.00 – Vijesti

12.15 – Alhemija Balkana, dokumentarni  program

12.45 – Pečat u vremenu, dokumentarni program ®

13.15 – Rondo Shop

13.30 – Intervju, informativni program ®

14.30 – Vjerski  program, homilija – liturgija – hutba

15.00 – Kuhinje svijeta, zabavno-dokumentarni program

15.30 – Rondo Shop

15:50 – Vremenska prognoza

15.55 – Pregled programa

16.00 – Dnevnik 1

16.30 – Mućke, humoristička serija

16.15 – Rondo  Shop

17.00 – Tržnice: Put u stomak grada, dokumentarno – zabavni program

17:45 – Dugo svitanje, dokumentarni program

18.00 – Povratak, informativni program

17.30 – Čekajići kandilje, ramazanski program

18.55 – Epp

19.00 – Dnevnik 2

19.30 – Čekajići kandilje, ramazanski program

21.15 – Ti si moja domovina, serijski program

22.00 – Vulkani i ljudi, strani dokumentarni program

22.30 – Lovac na ljude, film (12+)

00.00 – Dnevnik 2, informativni program ®

00.30 – Glas Amerike, informativni program

00.45 – S  potpisom BiH, muzički program

01.45 – Ti si moja domovina, serijski program ®

02.30 – Vrata tajne, serijski program

03.00 – Sehurski program

04.00 – Sultani srca, dokumentarni program

04.30 – Alhemija Balkana, dokumentarni  program ®

05.00 – Kuhinje svijeta, zabavno-dokumentarni program ®

05.30 – Skrivena kamera, zabavni  program

06.00 – Pregled  programa za subotu