RCC: Preporuke za rješavanje stambene situacije i osnovnih prava Roma

Akcioni tim projekta Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) “Integracija Roma 2020” pripremio je niz preporuka namijenjenih održivom rješavanju stambene situacije Roma i doprinosu napretku u punom ostvarivanju njihovih osnovnih prava. Preporuke su predočene učesnicima Platforme Evropske unije za inkluziju Roma 2018, koju je organizirala Evropska komisija 8. i 9. oktobra u Briselu.

Odlučujući korak ka unapređenju politika u službi potpune i održive integracije Roma u regionu je uvođenje novog pristupa stambenom pitanju Roma, kojim bi, osim rješavanja tog pitanja, bio obuhvaćen niz mjera socijalne podrške vezanih za zapošljavanje, obrazovanje, zdravstveno osiguranje, nediskriminaciju i jednak pristup uslugama, saopćilo je Vijeće ze regionalnu suradnju.

– Neophodan je cjelovit pristup stanovanju jer napori na rješavanju pitanja stanovanja, koji su odvojeni od sveobuhvatne društveno-ekonomske integracije, pogoršavaju uslove života Roma – naglasio je vođa akcionog tima projekta “Integracija Roma 2020” Vijeća za regionalnu saradnju Orhan Usein.

– Obezbjeđivanje stambenog rješenja bez gradske i socijalne infrastrukture, pristupa zdravstvu, zapošljavanju i drugim javnim uslugama, dovodi Rome u opasnost da izgube stečeni stambeni prostor, a može dodatno doprinijeti isključivanju i izdvajanju – objašnjava Usein.

Problem porasta broja beskućnika i nesigurnosti uživanja u posjedu, problemi vezani za zakonske propise, siromaštvo koje utiče na održivost stambenih jedinica i nedostatak prateće infrastrukture, treba da se rješavaju boljom horizontalnom saradnjom različitih institucija lokalnog i drugih nivoa vlasti u ekonomijama zapadnog Balkana.

Treba također spriječiti dugotrajnu isključenost i zatvaranje Roma u geta u regionu, i to odgovarajućom politikom stambenog zbrinjavanja i cjelokupnim nastojanjima da se riješi šire pitanje predrasuda u društvima širom regiona, kao što se navodi u izvještaju projekta “Integracija Roma 2020” pod nazivom Usmjerenost politika stambenog zbrinjavanja na Rome na zapadnom Balkanu: pregled pravnog okvira.

Osim toga, kao odgovor na izazove s kojima se Romi u regionu proširenja suočavanju po pitanju stanovanja, legalizacija naselja i pojedinačnih stambenih jedinica treba biti prvenstveni cilj, jer se radi o najjeftinijem rješenju za vlade i najodrživijem za korisnike. Postupke deložacije i preseljenja treba provoditi samo u slučajevima kada legalizacija nije moguća i pritom osigurati socijalno stanovanje onima kojima je potrebno, a takvih je još mnogo. Istovremeno treba proširiti raznovrsnost socijalnih usluga i njima obuhvatiti veliki broj korisnika.

Izvještaj ‘Usmjerenost politika stambenog zbrinjavanja na Rome na zapadnom Balkanu: pregled pravnog okvira’ zasnovan je na rezultatima regionalne konferencije projekta “Integracija Roma 2020” Vijeća za regionalnu saradnju pod nazivom “Cjelovit pristup stambenom zbrinjavanju Roma u regionu proširenja”, održane u maju 2018. godine, kao i na uporednoj analizi zakonskih propisa o stambenom zbrinjavanju u regionu zapadnog Balkana, u namjeri da se potakne brže poduzimanje mjera i uvrštavanje stambenog zbrinjavanja Roma u prioritete politika vlasti u regionu.

(RTVTK/FENA) M.L.

Pročitajte...