Reakcije na moguće neusvajanje Budžeta TK za 2021 godinu

Iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK kazali su da njihova sindikalna borba nije prioritetno fokusirana na plaće, nego na što bolji nivo zdravstvene zaštite. Sindikat policije MUP-a TK također je iskazao svoje nezadovoljstvo, te su naglasali da će poduzeti rigoroznije mjere ukoliko im ne budu osigurana njihova Ustavom osigurana prava.

 

Ukoliko se ne usvoji Budžet  TK za 2021 godinu odnosno ukoliko bude usvojeno privremeno finansiranje, budžetskim korisnicima, osim poslanicima,  plaće se smanjuju za 6,5 odsto, a to znači također da će biti ukinuta i socijalna davanja. S obzirom na moguće neusvajanje Budžeta za iduću godinu oglasili su se iz  podružnice Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK koji imaju jasan stav po pitanju funkcionisanja javnog zdravstvenog sistema TK. Kažu da im je prioritet  održati zadovoljavajući nivo zdravstvene usluge  u javnom zdravstvenom sektoru.

“ S tim u vezihjako je važno razjasniti da naša sindikalna borba nije proioritetno fokusirana na plate.Obično kada se pomenu finansije odmah se misli na plate u zdravstvenom sektoru, mi naglašavamo da je plata važna ali nije prioritetna u našim aktivnostima nego da ćemo mi sve poduzeti da se održi što bolji  nivo zdravstvene usluge u javnom zdravstvenom sektoru “-Elvira Konjić, predsjednica podružnice Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK

Osim ljekara, na prvoj liniji fronta su i policijski službenici. Svoje nezadovoljstvo  pokazali su i iz  Sindikata policije MUP-a. Kazali su da će poduzeti  rigoroznije mjere ukoliko njihova ustavom zaštićena prava ne budu  osigurana.

“Mi ćemo kao i obično obratiti pismeno Vladi. Tražit ćemo ponuđeni sporazum da potpišemo,  nismo ga mogli potpisati 15-tog jer nismo imali  konsultacije upravnog odbora  ali ćemo tražiti što hitnije potpisivanje Kolektivnog ugovora i tražit ćemo da ide Zakon o plaćama službenicima u parlamentarnu proceduru.” -Hasan Alić, predsjednik Sindikata policije MUP-a TK

Sindikalne organizacije iz oblasti obrazovanja kao i državnih službenika  i namještenika u organima državne službe i sudske vlasti  očekuju da se  zaposlenicima iz navednih oblasti,  koji plaćaju i primaju naknade  iz Budžeta TK, osiguraju redovne isplate  plaća i primajućih naknada. Riječ je o naknadama koje su  Sindikati, u skladu sa Zakonom o radu FBiH i na osnovu Kolektivnih ugovora za ovu oblast, putem socijalnog dijaloga, ugovorili sa Vladom TK, naveli su, između ostalog, u saopštenju upućenom na adresu  Skupštine TK.

Pročitajte...