Realizacija programa zapošljavanja mladih ljekara sa TK ; trenutno radno angažovano njih 20

Mladi dokori medicine koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona do kraja ove godine dobit će priliku za zaposlenje. Vlada Tuzlanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja su u finansijskom planu za 2017. godinu osigurali 350 hiljada KM za program zapošljavanja mladih ljekara. Ove godine je planirano zaposlenje 28, a trenutno je radno angažovano njih 20.

Više u video prilogu.

Novinarka : Indira Hurić

Snimatelj : Emir Šehić, Emir Smajić

Sagovornici :Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva TK

                   Rijad Kurtalić, stručni saradnik za odnose sa javnošću ZZO TK

 

 

Pročitajte...