Redovna sjednica Vlade TK

Danas zasjeda Vlada TK. Na dnevnom redu je  donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2018. godinu i Finansijskog plana za 2018. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2019. i 2020. Godinu. Vlada bi  trebala razmotriti i Finansijski plan Službe za zapošljavanje TK za 2019. Godinu, te donijeti  Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o doznačavanju sredstava ovoj ustanovi za realizaciju VIII Programa za zapošljavanje Roma. Na dnevnom redu je  između ostaloga  i  nacrt Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

Pročitajte...