Redovne sjednice općinskih vijeća u TK

Za danas su zakazane redovne sjednice Općinskih vijeća Gračanica  i Doboj Istoka. Vijećnici Doboj Istoka razmatrat će  između ostalog  Nacrt Budžeta općine za 2018 godinu i nacrt Odluke o izvršenju Budžeta za narednu godinu, kao i Informaciju o izvršenju Budžeta općine Doboj Istok za prvih devet mjeseci ove godine. Na dnevnom redu je prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka, kao i Odluka o subvenciji građanima i pravnim licima sa područja ove općine za 2018 godinu.

Pročitajte...