Reformska agenda realizirana 79 posto na nivou Vijeća ministara BiH

Implementacija Reformske agende za BiH se na nivou Vijeća ministara BiH nalazi u završnoj fazi. Od 34 planirane mjere, 27 mjera ili 79 posto je u potpunosti realizirano ili se provedba kontinuirano prati, dok će većina preostalih aktivnosti biti završena u narednih nekoliko mjeseci, saznaje Fena u Vijeću ministara BiH.

Kako je rečeno Feni, od realiziranih mjera je potrebno istaći one koje su vezane za kontrolu novog zapošljavanja i ograničenje plaća u javnom sektoru na državnoj razini, stratešku kontrolu i održivost javnog duga i zaduživanja, Zakon i podzakonske akte o carinskoj politici, mapiranje i etapno rješavanje parafiskalnih nameta, jačanje integriteta pravosudnog sistema na nivou BiH, jačanje regionalne i međunarodne policijske saradnje, za strateški pristup u borbi protiv terorizma i pranja novca, jačanje saradnje između poreznih uprava, unapređenje ekonomske pomoći i drugo.

Od preostalih mjera na nivou Vijeća ministara BiH fokus će biti stavljen na usvajanje zakona o osiguranju depozita, finalizaciju e-usluge na PDV i Strategiju reforme javne uprave, kako bi navedene aktivnosti bile okončane u prvoj polovini tekuće godine i Reformska agenda, praktično, u potpunosti okončana.

– Potrebno je naglasiti da je dosadašnja provedba navedenih reformi na nivou BiH, zajedno sa brojnim reformama na entitetskom i kantonalnom nivou dovela do jačanja ekonomske osnove BiH, unapređenja poslovnog ambijenta, najvećeg poslijeratnog rasta izvoza kao indikatora privrednog rasta i oporavka, najvećeg rasta stranih investicija u zadnjoj dekadi i otvaranja hiljada novih radnih mjesta. Zbog toga je neophodno da BiH zadrzi reformski kurs koji je u zadnje tri godine pokazao pozitivne ekonomske rezultate i da ostanemo posvećeni životnim pitanjima, umjesto neproduktivnih predizbornih sukobljavanja koji građanima BiH ne donose nikakvu korist, nego, naprotiv, izazivaju nove političke sukobe i tenzije – rečeno je Feni u Vijeću ministara BiH.

(RTVTK/FENA) F.F.

Pročitajte...