Regionalni energetski forum održat će se danas u Tuzli

Četvrti  Regionalni energetski  forum održat će se danas u Tuzli.  Ovogodišnji forum se organizuje kao jednodnevni stručni skup. Sa ciljem iniciranja aktivne participacije učesnika na REF_2018 su planirane dvije sesije sa fokusiranim tematikama. Na taj način se nastoji realizovati misija  Regionalnog energetskog foruma, kao „regionalne platforme za energetsku tranziciju“ koja će omogućiti interaktivni dijalog ključnih aktera sektora o ovoj strateški važnoj razvojnoj tematici.

Pročitajte...