Reumatoidni artritis, oboljenje na koje ne obraćamo pažnju

Dvanesti oktobar je svjetski dan borbe protiv reumatoidnog artirtisa. Kako bi skrenuli pažnju javnosti, Udruženje osoba oboljelih od reumatskih bolesti Tuzlanskog kantona “ Snaga „ u centru Tuzle je postavilo štand sa promotivnim materijalom o problemima i pozitivnim primjerima sa kojima se oboljeli susreću. Tome u prilog govori i simboličan slogan ove kampanje „Pokušaj biti ja“ kojim se želi pokazati kako se oboljeli nose sa problemima koje reumatoidni artiritis nosi.