RGGF domaćin Konferencije o energetskoj efikasnosti

Djelatnici Univerziteta u Tuzli, profesori, predstavnici izvršne vlasti, međunarodnih organizacija i domaćeg nevladinog sektora okupili su se danas u Tuzli na Konferenciji naziva „Energetska efikasnost kao element održive tranzicije“. Organizator, Rudarsko geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli ovom Konferencijom želi aktuelizirati potrebu investiranja u izgradnju i obnovu zgrada u skladu s normama energetske efikasnosti, ali i vlastitim primjerom obnove zgrade ovog Fakulteta poslužiti kao primjer dobre prakse za druge ustanove i institucije.

Na Konferenciji u Tuzli učesnici su tematizirali obaveze Bosne i Hercegovine iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice na polju energetske efikasnosti, o procesu izrade Nacionalnog integrisanog energetskog plana i dugoročnoj strategiji obnove zgrada do 2050. godine.

– Tema je aktuelna jer je podržava EU, Vlada Federacije BiH, državni Savjet ministara i postepeno omogućava ulazak u EU, kaže za RTVTK prof.dr. Kemal Gutić, dekan RGGF-a.

Na polju obrazovanja kazali su domaćini sa Rudarsko geološko građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, neohodno je unaprijediti naučno istraživački rad, te otvarati nove studijske profile koji bi omogućili dalji tehnološki napredak Tuzle i Tuzlanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine.

– Ova konferencija je o temi koja je aktuelna u svijetu, ali i u BiH. Ona treba da bude početak obnove zgrade RGGF-a kao zgrade koja je nastarija zgrada fakulteta na Univerzitetu u Tuzli. Učesnici konferencije su eminentni iz ove oblasti, djelatnici iz UNDP-a, iz USAID-a, iz GIZ-a i Martin Tais kao svjetski ekspert za zagađenje zraka, kaže prof.dr. Nedim Suljić, prodekan za naučno-istraživački rad RGGF-a.

Energetska obnova ne znači samo kontrolisanu potrošnju energije, nego i očuvanje okoline uz sve planske projekte poput izgradnje termoenergetskih objekata i smanjenje emisije stakleničkih plinova.

– Nije problem CO2 da se Tuzla brine. Probelm CO2 je da se država brine. Ne entiteti, nego država, a ima sad elemente da pregovara, ali moramo imati stručne ljude koji će znati reći i tražiti za ovu zemlju, kazao je na Konferenciji Martin Tais, stručnjak za upravljanje kvalitetom zraka i klimatske promjene.

Svojim učešćem i izlaganjima doprinos Konferenciji su dali ministar za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona Elvir Rožnjaković, ministrica za obrazovanje i nauku TK Fahreta Brašnjić, rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić, te predstavnici gradske uprave Tuzle i nevladinog sektora.

Pročitajte...