RMU Banovići: Uprava spremna na razgovore, rudari nisu izabrali predstavnike

Saopštenje za javnost RMU Banovići:

Povodom današnjeg okupljanja malog dijela radnika RMU „Banovići“ d.d. Banovići oglašava se Uprava ovog kolektiva i navodi da: Okupljena grupa radnika rudnika „Banovići“ nije na propisan način organizovala protest, niti izabrala predstavnike, kao ni iznijela zahtjeve preko ovlaštene sindikalne organizacije.
Predstavnici Rudnika razgovarali su sa Sindikatom i rudarima, te od njih tražili da odaberu predstavnike sa kojima će razgovarati i koji će iznijeti svoje zahtjeve što oni do sada nisu učinili i pored toga što je Uprava Društva spremna na sve vrste razgovora.
Obzirom na činjenicu da rudari ne pristaju na razgovore, kao i da je među njima većina onih koji su privilegovani u ovom preduzeću dolazi se do zaključka da je današnji „skup“ instruiran kako bi se izvršio pritisak na rukovodstvo Rudnika, koje je izrazilo žaljenje što se radnici koriste u ove svrhe.
Važno je demantovati i medijske natpise u kojima se navodi da se niko iz Rudnika nije obratio okupljenim rudarima. Izvršni direktor za tehničke poslove Rudnika u ranim jutarnjim satima razgovarao je sa prisutnim rudarima ali u tom momentu oni nisu bili spremni na razgovor.

Banovići, 24.04.2019. god.

UPRAVA DRUŠTVA

Pročitajte...