Roditelj-njegovatelj tretirat će se kao zaposlena osoba

Početkom 2022. godine trebala bi početi primjena Zakona o roditeljima-njegovateljima u Federaciji  BiH. Zakon je nedavno usvojio i Dom naroda Federalnog parlamenta čime su se stekli uvjeti za njegovo objavljivanje u Službenim novinama i izradu podzakonskih akata. Novost je da će roditelju djeteta sa teškoćama u razvoju biti isplaćivana naknada, uz plaćene doprinose iz Federalnog budžeta.

Roditelji djece sa teškoćama u razvoju obično za sebe kažu da su svojoj djeci ne samo majka ili otac, već i zdravstveni radnik, pedagog, učitelj. Malo njih ima priliku da radi, jer obaveza koju imaju prema djetetu zahtjeva od njih 24-satni angažman. Federacija Bosne i Hercegovine im je to priznala kroz zakon, a za što će imati pravo na penziju, primat će minimalni iznos plaće u Federaciji, biće im plaćeni svi doprinosi.

Definirano je da je roditelj-njegovatelj, roditelj djeteta sa 100% invaliditetom, uzrokovanom bolešću ili poremećajem u razvoju, kao i slijepe osobe čiji je vid ispod 0,05 odnosno osobe, koja se prema nalazu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, ne može osposobiti za samostalan život niti se može samostalno kretati u stambenom objektu, uzimati hranu, oblačiti, svlačiti, te održavati osobnu higijenu. Za status roditelja-njegovatelja može se prijaviti roditelj, ukoliko je nezaposlen i prijavljen na evidenciju Službe za zapošljavanje, i to do njegove 65-te godine starosti bez obzira na starost djeteta. Procjenjuje se da će u Federaciji BiH ovo pravo ostvariti 4000 roditelja, u Tuzlanskom kantonu preko 500, a samo u Gradu Tuzla blizu 350 roditelja.

Sredstva za naknade i doprinose roditeljima-njegovateljima osigurat će se iz Federalnog budžeta i procjena je da će za tu namjenu biti potrebno 27 miliona KM.