Roebert Donia biće počasni građanin Sarajeva

Kako su saopćili iz Fondacije ”Istina, pravda, pomirenje”, američki historičar svjetskog renomea dr. Robert Donia je, na prijedlog Udruženja za modernu historiju, proglašen za počasnog građanina Sarajeva. Prije penzionisanja Donia je bio redovni profesor na Univerzitetu Mičigen  (SAD) i smatra se najboljim svjetskim historičarem-ekspertom za Balkan. Te referense su ga i uvrstile u ekspertni tim koji je u brojnim predmetima, od Miloševića do Karadžića i Mladića, servisirao Tužlaštvo Haškog tribunala. Dr. Robert Donia je autor nekoliko knjiga od kojih se ističu “Islam pod dvoglavim orlom – Muslimani BiH 1878-1914” , “Bosna i Hercegovina tradcija koju su izdali” (koautor sa Džonom  Fainom) te neponovljiva “Biografija Grada Sarajeva”.

Zahvaljujući istraživačkom radu Roberta Donie, Fondacija ”Istina Pravda Pomirenje” je 2007. godine objavila knjigu dokumenata “Ja sam za ratnu opciju”, a 2012. je u saradnji sa University Presom, u ediciji “Mustafa Imamović” i knjigu “Iz Skupštine Republike Srpske 1991-10996:  izvodi iz izlaganja poslanika Skupštine Republike Srpske kao dokazni materijal na međunarodnom krivičnom tribunalu Hagu”.

Robert Donia je dopisni član Akademije nauke BiH, a prije dvadeset godina, na prijedlog tadašnje redakcije “Fronta slobode”, proglašen je za Počasnog građanina Tuzle. Od 206 godine kada je formirana Fondacije Istina Pravda Pomirenje Robert Donia je član njenog upravnog odbora dajući značajan doprinos u prikupljanju dokumentacije koju je odbrana koristila tokom beogradskog sudskog postupka protiv Ilije Jurišića.

Pročitajte...