Sekretari parlamenata u BiH usvojili detaljne preporuke za provođenje Plana prioriteta

Na konferenciji sekretara parlamenata u BiH, koja je održana u Mostaru, sekretari Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine usvojili su detaljne preporuke za provođenje Plana prioriteta za parlamente u BiH.

Plan prioriteta, čiji je cilj ubrzanje procesa evropskih integracija BiH, prethodno su usvojili predsjedavajući parlamenata u BiH, koji su u Mostaru potpisali i Zajedničku izjavu, izražavajući posvećenost i spremnost da preduzmu mjere na provođenju Plana prioriteta i na realizaciji 14 ključnih prioriteta iz Mišlјenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

Na konferenciji sekretara parlamenata u BiH, u čijem su radu učestvovali predstavnici Twinning projekta iz Mađarske, Austrije i Hrvatske, zemalja članica EU koje su partneri u provođenju projekta „Podrška EU parlamentima u Bosni i Hercegovini u poslovima evropskih integracija“, kao i koordinatori Twinning projekta iz BiH kao države korisnice, konstatovano je da je ostvarena dobra saradnja između parlamenata u BiH na poslovima evropskih integracija, te izraženo uvjerenje da će svi parlamenti u BiH u najskorije vrijeme usvojiti Plan prioriteta i Zajedničku izjavu koju su potpisali najviši predstavnici parlamenata u BiH.

Članovi Kolegijuma Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, sekretar Zajedničke službe Mirza Imamović, sekretarka Doma naroda Gordana Živković i sekretar Predstavničkog doma Marin Vukoja, najavili su da će Plan prioriteta i Zajedničku izjavu dostaviti članovima kolegijuma oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Dokumenti će nakon toga, kako je rečeno, biti upućeni nadležnoj Zajedničkoj komisiji za evropske integracije, a potom će se o njima izjasniti poslanici i delegati oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Izražavajući punu podršku daljoj implementaciji Twinning projekta, kao i spremnost da se ažuriraju akcioni planovi za provođenje preporuka Twinning projekta, članovi Kolegijuma Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH ocijenili su da bi veći dio ažuriranog akcionog plana, kao i preporuka za provođenje Plana prioriteta bilo moguće realizovati do kraja ove godine. S tim u vezi, članovi Kolegijuma Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH iznijeli su stav o potrebi da se u ažuriranim akcionim planovima razdvoje preporuke za čiju su realizaciju zaduženi sekretarijati parlamenata u BiH od preporuka za koje su potrebne odluke parlamenata u BiH.

Rukovodilac Twinning projekta iz države članice EU Zoltán Horváth izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa sekretarima parlamenata u BiH, te naglasio da su on i njegov tim spremni da pruže svaku vrstu pomoći sekretarijatima parlamenata u BiH u realizaciji ažuriranih akcionih planova i Plana prioriteta za ubrzavanje procesa evropskih integracija BiH, saopćeno je iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Pročitajte...