Rok za elektronsku PDV registraciju ističe 10. februara

Porezni i akcizni obveznici u BiH od početka ove godine  PDV i akcizne prijave mogu slati isključivo elektronskim putem. Prijave pisane na papiru su izbačene iz upotrebe. Godina 2018. predstavljala je prelazni period u kojem je bilo moguće prijave slati i na papiru i elektronski, ali to više nije slučaj. Da bi mogli slati elektronske prijave, porezni obveznici se prvo moraju registrovati. Do sada se registrovalo oko 44 000 poreznih obveznika, dok gotovo 2 000 njih još nije uputilo ni zahtjev za registraciju za korištenje elektronskih usluga. Oni koji se ne registruju neće moći da podnesu poreske prijave za januar 2019. godine.   „Ovakvim postupanjem ustvari oni će počiniti prekršaj za nepoštivanje propisa iz oblasti indirektnih poreza, a uprava će po službenoj dužnosti za takve obveznike izvršiti razrez porezne obaveze i izdati nalog za prinudnu naplatu službeno razrezane obaveze. Osim toga obveznicima koji ne podnesu poresku prijavu biće izdani prekršajni nalozi i to istovremeno pravnim licima i odgovornim licima u pravnom licu“, rekao je glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje BiH  Ratko Kovačević.  Za ovakve prekršaje i prinudnu naplatu zaduženi su nadležni sudovi. Dužnici će morati dodatno da plate sudske troškove i zatezne kamate, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Poreznim obveznicima je upućen posljednji poziv za registraciju za korištenje elektronskih usluga, odnosno elektronskog podnošenja PDV i akciznih prijava.  Rok za to ističe u nedjelju 10. februara.

Pročitajte...