Rudari odlučni: Ukoliko ne ispunite trinaest navedenih zahtjeva slijede novi protesti

Na vanrednoj sjednici Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika u Federaciji BiH, predstavnici svih 7 rudnika u sastavu Koncerna usaglasili su 13 zahtjeva koji su neophodni kako bi rudnici nastavili sa radom. To se prvenstveno odnosi na smjenu direktora Elektroprivrede BiH i  pravljenje Plana i programa uvezivanja radnog staža svim radnicima u Rudnicima uglja u okviru Koncerna od 1. januara 2023. do 31. decembra 2028. godine. Iz Sindikata su istakli kako su ranije uspjeli postići dogovor sa federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije koji su prihvatili 7 od njihovih tadašnjih 9 zahtjeva, ali da Elektroprivreda BiH nije imala sluha za to i da je prihvatila samo 4 uz brojne izmjene i dopune ostalih 5 zahtjeva.

“Pored tog zahtjeva za smjenu generalnog direktora Elekroprivrede BiH imamo zahtjev i za  smjenu direktora Rudnika uglja Kreka u Tuzli koji je proizveo jedno katastrofalno stanje u Rudniku, međuljudski odnosi su katastrofalni, proizvodnja katastrofalna, a izdan je i  nalog za pokretanje krivičnih prijava protiv učsnika protestnog skupa. Čuli da Elektroprivreda  ne želi uopšte kreirati plan i program a na osnovu kojeg bi se  u vremenskom periodu 23. do 28. godina vršilo uvezivanje neuvezanog radnog staža radnicima u rudnicima uglja u sastavu Koncerna. Mi ne možemo odustati od tog zahtjeva mi moramo jednom ući u fazu kreiranja tog plana i programa i definisati način na koji će taj plan biti uvezan”, rekao je Sinan Husić predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH.

Kako ističe Zuhdija Tokić predsjednik Sindikata Rudnika Kreka, u odnosu na prethodne, zahtjevi su prošireni na 13 tačaka zbog dodatnog pojašnjenja pojedinih. Rudari su nezadovoljni konceptom restruktuiranja rudnika. Spremni su kako navode i za kolektivni otkaz ugovora o radu ali sa uvezanim radnim stažom, ali isto tako ukoliko se ispune svi njihovi zahtjevi istog momenta prekidaju radnički neposluh i pokreću proizvodnju. Jedan od zahtjeva rudara je i povećanje cijena uglja u 2022. za 20 odsto u odnosu na 2021. godinu.

“Ovi zahtjevi ako ih pregledate to nije ništa. Ti zahtjevi ne iziskuju novac odmah. Zato mi kažemo, pojašenjenje je trebalo da se ne manipuliše. Ako je rok od 5 godina da se uveže staž u čemu je onda problem. Nećemo dozvoliti da nas od 2009.  godine prave budalama. Preko 200 posto je otišla struja koju mi plaćamo kao veliki potrošač a cijena uglja  nije ni marku krenula. Nećemo više dozvoliti da 43 marke bude naša cijena uglja iz Kreke, ne može to ići više zato što je 116 maraka za maloprodaju. Od 13.7. odluka Elektroprivrede je da sav ugalj koji se proizvede u rudnicima Kreka mora da ide u termoelektranu i slažem se neka ide ali ko će platiti tu razliku. Normalno rudari i rudnik, e tu je suština problema, istakao jeZuhdija Tokić predsjednik Sindikata Rudnika Kreka.

Rudnik Zenica u dvije jame prije radničkog neposluha dnevno je proizvodio nešto više od 1000 tona uglja. Međutim u posljednih 18 mjeseci, posao je napustilo oko 300 rudara zbog nepovlojnih uslova za rad.  I zenički rudari saglasni su sa svojim kolegama. Osim navedenih, rudari traže da se Elektroprivreda obaveže da je u određnim okolnostima u Rudnicima moguće primjeniti mjeru Prekida rada uz saglasnost sindikata i Vijeća zaposlenih u Rudnicima uglja u sastavu koncerna Elektorpivrede BiH.


“Nek nama ispune naše zahtjeve i mi odmah sutra idemo u proizvodnju. Ako im je preči jedan čovjek nego 7 rudnika i njihove porodice i egizstencija  i elektorenergetski sektor eto im. Evo nek naprave konkurs ko će im se javiti. Kod nas u Zenici je non stop otvoren konkurs neće niko da se javi”, naglasio je Elmedin Avdić iz Rudnika Zenica.

Svojim zahtjevima rudari traže  da se Elektroprivreda zajedno sa Samostalnim sindikatom pridržava važećeg Kolektivnog ugovora o pravima i oblasti poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH, da se do 30. aprila usaglasi jedinstven Pravilnik o radu i radnom učinku za sve Rudnike uglja. Od Elektroprivrede traže da budu obezbijeđena potrebna sredstva za izmirivanje obaveza svih uposlenika koji  su stekli pravo odlaska u penziju do kraja tekuće ili 2022. godine. Zahtjevi će biti upućeni Vladi Federacije BiH i  Predstavničkom domu Parlamenta FBiH,  a ukoliko svih trinaest ne bude prihvaćeno, Samostalni sindikat će 3. decembra utvrditi datum održavanja novog protestnog skupa pred sjedištem federalne Vlade u Sarajevu.

Pročitajte...