Rudarima omogućeno ovjeravanje zdravstvenih knjižica

Rudarima Rudnika „Kreka“ omogućeno je ovjeravanje ljekarskih knjižica, te je dogovorena dinamika budućeg izmirivanja obaveza koje „Kreka“ ima prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Rezultat je ovo današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića i ministra zdravstva Bahrudina Hadžiefendića, sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Mirsadom Hodžićem i direktorom Rudnika Osmanom Blekovićem.

Premijer Gutić je tokom sastanka akcentirao da ovjeravanje knjižica nije rezultat pritiska kojeg je Sindikat Rudnika vršio u proteklim danima.
„Omogućavanje ovjeravanja zdravstvenih legitimacija za rudare „Kreke“ je pokazatelj socijalne osjetljivosti Vlade Tuzlanskog kantona. Sindikat je socijalni partner sa poslodavcem, a ne sa Vladom, tako da je svaki njihov pritisak trebao biti usmjeren ka njihovom poslodavcu koji treba da izvrava svoje obaveze rekao je premijer Gutić.
Naime, do kratkotrajne obustave u ovjeri zdravstvenih knjižica za rudare došlo je jer Kreka nije ispoštovala odredbu Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu, koja je predvidjela da će se dugovanja nastala do 31.12.2009.godine, a koja kada je Kreka u pitanju iznose nešto više od 33 miliona KM, početi izmirivati 1. januara 2018.godine.
Imajući u vidu da rudnici na području našeg kantona objektivno nisu u mogućnosti ispuniti ovu obavezu, te da bi insistiranje na tome ugrozilo poslovanje rudnika, premijer Gutić i ministar Hadžiefendić su predložili da Vlada pripremi prijedlog izmjena ovog kantonalnog Zakona u smislu prolongiranja ove obaveze za narednih pet godina.
S druge strane direktor Bleković je izrazio spremnost da Rudnik, uz redovno izmirivanje tekućih obaveza izmiri i preostalih skoro milion KM koje su obuhvaćene ranije potpisanim protokolom o izmirivanju obaveza.

Pročitajte...