Tuzlanski kanton prednjači u vanjskotrgovinskoj razmjeni BiH

Pokrivenost uvoza izvozom u BiH zaostaje za gotovo 40 %, što je loš znak za potencijalne investitore, upozoravaju iz Vanjskotrgovinkse komore BiH. Vanjskotrgovinska razmjena TK bilježi konstantan rast i znatno je iznad bh prosjeka sa pokrivenošću uvoza izvozom od 87%.  Metalna i hemijska industrija su vodeće. Obim vanjsko-trgovinske razmjene TK za period od januara do novembra 2017. godine iznosio je dvije milijarde osam stotina miliona maraka. Vrijednost uvezene robe bila je jedna i po milijarda, a izvezene milijarda tri stotine miliona. U odnosu na prethodni period zabilježeno je povećanje uvoza za 16 % i rast izvoza za 23 %. „Pokrivenost uvoza izvozom u TK u ovom periodu iznosio je 87 %, što je značajno iznad pokrivenosti u BiH i pokrivenosti u FBiH. Najveći rast vanjskotrgovinske razmjene je kod trgovine mineralnim gorivima i mazivima, te industrijskim proizvodima što je u skladu sa samom strukturom privrede, odnosno koncentracijom hemijske i metalne industrije na ovom području“,rekla je Edina Kurtić,koordinatorica Centra za regionalnu saradnju Kantonalne privredne komore Tuzla.Najveći izvoznici su Sisecam soda, Gikil, Cimos, ALFE-MI , TMD i drugi. Dijelove većine automobila i kamiona koje vidimo na našim i inostranim cestama proizvodi tvornica otkivaka i odbojno-vlačnih naprava „UNIS TOK“ Kalesija. Najznačajniji vanjsko-trgovinski partneri za firme iz Tuzlanskog kantona bile su zemlje Evropske unije i to Njemačka, Austrija, Slovenija, Italija i Hrvatska.Mensur Hukić, direktor „UNIS TOK“ Kalesija: „Glavni kupci UNIS TOK-a su grupacije iz Njemačke, Italije, Rumunije i Francuske u domenu metaloprerade, a što se tiče drvoprerade također izvozimo 85 % tih proizvoda“. U Grupaciji poslodavaca TK kažu da jedino BiH nema stimulativne mjere za izvoz.„Nažalost uvođenjem Zakona obaveznog plaćanja poreza na dobit izvoznici su na prostoru FBiH ostali bez ikakve podrške“, rekao je Ramiz Karić,predsjednik UO Grupacije poslodavaca TK. Domaći izvoznici se na međunarodnom tržištu takmiče sa firmama iz drugih, većih zemalja koje propisno stimulišu svoje izvoznike. Zbog razlike u stimulaciji sve im je teže održati se na inostranom tržištu.

Pročitajte...