Sa akšam-namazom, nastupa nova 1439. hidžretska godina

Po Takvimu Rijaseta islamske zajednice u BiH večeras, sa akšam-namazom, nastupa nova 1439. hidžretska godina. Prvi dan nove hidžretske godine je sutra, 21. septembra, to jeste 1. Muharrema 1439. hidžretske godine. Hidžra, seoba,  Muhammeda a.s. i ashaba iz Meke u Medinu 622. godine predstavlja veličanstven događaj u muslimanskoj historiji koji je omogućio  muslimanima da postanu  oraganizovana i odgovorna duhovna zajednica,  sposobna da vrijednosti Islama  pretoči u društveni život.

 

Pročitajte...