Saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu

Vlada Federacije BiH danas je dala saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošijavanje za 2022. godinu.

Za realizaciju novih programa u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 64.113.814 KM, a predviđeno je da u narednoj godini programima aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno 14.650 nezaposlenih osoba.

Programi aktivne politike zapošljavanja u narednoj godini su sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, start up i program obuka i rad. Također, u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva realizirat će se program sufinansiranja (samo)zapošljavanja u oblasti poljoprivrede.

Programi se odnose na podršku nezaposlenim osobama u pronalaženju zaposlenja, obuku/pripremu za rad, poticaje zapošljavanju i samozapošljavanju (Start up).

Cilj je pružiti podršku nezaposlenim osobama, ali i poslodavcima, da lakše prevaziđu probleme i novonastale snažne promjene na tržištu rada i poslovanju.

Planirane aktivnosti su sufinansiranje zapošljavanja kod poznatog poslodavaca i sufinansiranje samozapošljavanja kroz pokretanje start up biznisa, te sufinansiranje obuke uz zapošljavanje i društveno korisnog rada.

U skladu s Programom mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturisanja i privatizacije preduzeća ostale ili ostaju bez posla i Operativnim programom za realizaciju Programa mjera u planskoj godini ova pozicija je uvećana za dodatnih 20 posto od ukupno planiranih prihoda po osnovu doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Za ove namjene, na osnovu projekcija službi za zapošljavanje, planirana su sredstva od 15.000.000 KM.

Također, planirano je i da Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom osigura podršku od 1.778.328 KM.

Bit će nastavljena realizacija Programa sufinansiranja zajedničkih projekata s drugim organizacijama i institucijama u iznosu od 8.000.000 KM, kao i Projekt podrške zapošljavanju u BiH se implementira uz podršku Svjetske banke/Međunarodne banke za obnovu i razvoj čija je vrijednost za FBiH 25 miliona eura.

Vlada je danas dala saglasnost i na Finansijski plan FZZ-a za 2022. godinu i procjenu plana za 2023. i 2024. godinu, te na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu, koje će biti upućene Parlamentu FBiH – saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(RTVTK/FENA)

Pročitajte...