Sakib Mahmuljin prvostepenom presudom osuđen na 10 godina zatvora

Prvostepenom presudom Suda BiH Sakib Mahmuljin, nekadašnji komandant Trećeg korpusa Armije BiH, osuđen je na 10 godina zatvora zbog zločina počinjenih na području Vozuće i Zavidovića. Optužnica Tužilaštva BiH Mahmuljina tereti da je u vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH, u svojstvu komandanta 3. korpusa Armije RBiH, u čijem sastavu je djelovao i odred El Mudžahidin u okviru kojeg su bili angažirani borci afro-azijskog porijekla, postupao suprotno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskih konvencija. Prema optužnici, Mahmuljin, kao komandant korpusa, tokom 1995. godine, dok je trajala obimna operacija Armije R BiH na širem području Zavidovića i Vozuće, u okviru koje su pripadnici odreda El Mudžahidin počinili ratne zločine nad ratnim zarobljenicima i civilima srpske nacionalnosti na tom području, nije ništa preduzeo kako bi spriječio navedeni zločin, iako je imao informacije da se pripadnici ovog odreda spremaju počiniti zločin i da su zločin počinili, te da nakon počinjenog zločina nije preduzeo ništa kako bi kaznio počinioce zločina.