Ako djeci želite ostaviti vrijednost u nasljeđe – zasadite plantažu oraha!

U našem nas poslu posebno raduje kada smo u prilici da  gledateljima prenesemo neku pozitivnu priču. Takva je ova koju smo pronašli u Podrinju, a prikazuje ljubav dvojice Podrinjaca prema rodnom mjestu. Podrinjci  se  naime danas,  iako rasijani po bijelom svijetu,  teško odlučuju da presjeku pupčanu vrpcu kojom su vezani za rodni kraj.  Oni nastoje  da svoju očevinu i djedovinu održe živom, odnosno da  posade voćke koje nemaju velike zahtjeve. Takva je i sudbina Kemala Halilovića koji je do svoje 30-te godine živio uz Drinin huk. Danas se sa prijateljem Ismailom može pohvaliti da su vlasnici jedne od najvećih plantaža oraha u BiH. Plantažu su na području Zvornika podigli prije tri godine. Odlučili su se za sortu čendler tzv.Kralja oraha. Odmah na početku realizacije ideje naišli su na prepreke budući da čendler nije bio na sortnoj listi u BiH i nisu se mogle nabaviti certificirane sorte. Da bi lakše riješili sve nedoumice osnovali su  Udruženje proizvođača oraha BiH.  Danas je ovo Udruženje na raspolaganju svim zainteresovanim za uzgoj oraha koji uspijeva na zemljištima različite  plodnosti te koji nakon početnog ulaganja ne zahtijeva mnogo posla ni zaštitnih prskanja. Naš sagovornik ima zasade koji su već dali prve plodove.

Mada se otkup oraha, kod nas još uvek ne vrši sasvim organizovano, njegova otkupna cijena je veoma dobra, te se sa površine od jednog hektara može zaraditi oko 80 000 KM. Kemal Halilović kaže kako je negdje zapisano da,  ukoliko svojoj djeci želite ostaviti vrijednost u nasljeđe,  posadite plantažu oraha budući da od nje koristi mogu imati čak i vaši unuci.

Podizanje zasada oraha realna je šansa za ulaganje u budućnost svima koji imaju neiskorištene površine zemlje, potrebno je malo radne snage, ne zahjeva mnogo tretmana i rada a postiže visoku tržišnu vrijednost. Značaj i profitabilnost proizvodnje ovih kultura prepoznat je u EU, u čijim fondovima postoje znatni podsticaji za podizanje plantaža oraha i lješnjaka. Za očekivati je da će se proizvodnja oraha i lješnjaka znatnije povećati i u BiH,  kada ovaj novac bude i nama dostupan.