Samostalni sindikat rudara u Federaciji od organa uprave u rudnicima, kao i od samih rudara traže maksimalno poštivanje higijensko-epidemioloških mjera

Samostalni sindikat rudara u Federaciji od organa uprave u rudnicima, kao i od samih rudara traže maksimalno poštivanje higijensko-epidemioloških mjera kako bi se spriječilo širenje korona virusa. Podsjećaju da rad rudnika predstavlja temelj energetskog sistema, te da bi eventualni prodor virusa u jamsku eksploataciju ugrozio prvenstveno zdravlje velikog broja ljudi, ali i proizvodnju struje.